Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Orgaanhandel

Mattermap door Sara van Hout 01 oktober 2017

Orgaanhandel

 • Huidige situatie

  • Een vergoeding voor het afstaan van organen is verboden.
   Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • De wet op orgaandonatie verbiedt dat. Kopen of verkopen van organen is strafbaar; alleen een vergoeding voor medische of reiskosten of voor gederfde inkomsten is toegestaan.
   Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • een nier van een levende donor twee keer langer meegaat dan eentje die post-mortem is gedoneerd.
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • De gemiddelde wachttijd op een geschikte nier is op dit moment vier jaar. Dat zijn jaren van langzame aftakeling. Een op de vier mensen die wachten op een niertransplantatie, komt te overlijden
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • De Wereldgezondheidsorganisatie veronderstelt dat 5 tot 10 procent van de orgaantransplantaties tot stand komt via illegale transacties. Dat is nóg een argument om een vergoeding toe te staan: een systeem van betaalde orgaandonatie via een gereguleerd protocol ontmoedigt de zwarte markt waar zoveel misstanden zijn." ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Landen waar illegale orgaantransplantaties - vaak nieren - plaatsvinden, zijn onder meer China, Pakistan, India, Iran, Rusland, Colombia, Irak en Zuid-Afrika. De patiënten komen bijvoorbeeld uit Taiwan, Zuid-Korea, Israël, Zweden, Nederland en Macedonië/Kosovo. Zij kopen een nier, omdat ze vrezen die in eigen land niet tijdig te kunnen krijgen. Ze wijzen op de lange wachttijd en de complicaties van nierdialyse. ...»
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Erasmus MC 01/10/2017
  • Degene die profiteren van de illegale winsten, zijn de artsen, handelaren of organisatoren.
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Erasmus MC 01/10/2017
  • Aanstaande maandag begint de zesde donorweek. Wederom gaan BN'ers en andere betrokken burgers proberen zoveel mogelijk mensen over te halen zich te registreren als orgaandonor. Hoewel er elk jaar veel nieuwe donoren worden geworven tijdens deze actie, blijft de wachtlijst voor donororganen veel te lang. Neem nierpatiënten, met zestig procent het best vertegenwoordigd op de wachtlijst: zij moeten gemiddeld drie tot vier jaar wachten op een orgaan. ...»
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • sinds 2010 (het jaar van de eerste donorweek) is het totaal aantal Nederlanders dat geregistreerd staat als orgaandonor met slechts
   5,2 procent gegroeid.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Naast de reguliere orgaandonatie, waarbij je pas na je overlijden een of meerdere organen afstaat, is het ook mogelijk om bij leven (anoniem) een nier te doneren.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Het aantal mensen dat bij leven een nier doneert, is helaas vooralsnog te beperkt om alle nierpatiënten te voorzien van een nieuw donororgaan.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Verbod op orgaanhandel werkt niet: 'Experimenteer met het toestaan van beloning voor nierdonatie'
   Wil Thijssen Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Orgaanhandel is in 1987 door de Wereldgezondheidsorganisatie verboden omdat die de integriteit en menselijke waardigheid zou aantasten - meestal zijn het de armste, kwetsbare groepen die illegaal een orgaan afstaan in ruil voor geld. ...»
   Wereldgezondheidsorganisatie Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Orgaanhandel is sindsdien (2014) alleen maar toegenomen, zeggen diverse onderzoekers, onder wie enkele van de Raad van Europa.
   Onderzoekers van de Raad van Europa Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatte in 2005 – recentere cijfers zijn niet voorhanden – bij 5 tot 10 procent van alle niertransplantaties betaald is voor de nier. Dat zou neerkomen op maximaal 6.800 gevallen per jaar. ...»
   De Wereldgezondheidsorganisatie Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Zo is volgens Google Trends de zoekterm ‘kidney Facebook’ in zeven jaar tijd maar liefst drie keer zo populair geworden, ten opzichte van andere zoektermen, en ‘sell kidney’ twee keer zo populair
   Google Trends Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Uit onderzoek van Yournalism, een Nederlands onderzoekcollectief en crowdfundingplatform, blijkt dat het eenvoudig is om via Facebook een nier te kopen van iemand uit Afrika, Zuidoost-Azië of Zuid-Amerika ...»
   Yournalism een Nederlands onderzoekcollectief en crowdfundingplatform Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • De koop of verkoop van een orgaan is wereldwijd verboden, ook als beide partijen er volledig en vrijwillig mee instemmen. Alleen in Iran is handel in organen toegestaan, mits het onder overheidstoezicht gebeurt en tussen Iraniërs onderling; Iraanse organen mogen dus niet aan buitenlanders worden verkocht. ...»
   Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Zo worden nieren het meest verhandeld – met slechts één nier valt immers goed te leven – en leven de meeste betaalde donoren in India, Pakistan of China. Hun organen worden verkocht aan patiënten in rijke landen, maar waarschijnlijk het meest binnen hun eigen land of regio. ...»
   Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Meestal is de donor een jonge man met financiële problemen en niet ouder dan 35; na die leeftijd daalt de prijs van een nier aanzienlijk.
   Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Hoeveel euro ontvangt de donor in de landen waar de meeste organen vandaan komen?

   India: €942
   Iran (legaal, tussen Iraniërs): €1.073
   Pakistan: €1.212
   Bangladesh: €1.232
   Colombia: €1.507
   Filipij
   nen: €5.605
   Brazilië: €2.640 – €5.281
   Turkije: €6.600 – €17.600
   Israël: €6.619 – €17.600
   ...»
   Trafficking In Humans Beings For The Purpose Of Organ Removal A Comprenhensive Literature Review (2013) op www.hottproject.com Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • bijna de helft van de ondervraagde zorgverleners vermoedt de afgelopen vijf jaar patiënten behandeld te hebben die naar het buitenland zijn gereisd voor een niertransplantatie. En zo’n 70 procent van die groep respondenten denkt of weet zeker dat de organen gekocht zijn.

   Dit betekent overigens niet dat illegale transplantaties net zo vaak voorkomen. Ambagtsheer: ‘Er zitten dubbeltellingen tussen, omdat verschillende zorgverleners dezelfde patiënten behandelen. Maar juist die dubbeltellingen bevestigen het ontstane beeld: meerdere behandelaars vermoeden immers van dezelfde patiënt dat er orgaanhandel in het spel is.’
   ...»
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • De kern van het probleem – lange wachtlijsten voor een legale nier
   Corrine Dettmeijer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Is het moeilijk om via internet een nier te kopen? Allerminst, constateert Jules van Hal van het onderzoekscollectief Yournalism.
   Jules van Hal van het onderzoekscollectief Yournalism Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Terugkerend thema was het tekort aan donororganen, waardoor alleen al in Nederland de wachtlijsten zijn opgelopen tot zo’n 1500 patienten, van wie er jaarlijks meer dan 100 overlijden voordat er een orgaan beschikbaar is gekomen. Omdat de meeste patienten die een orgaan nodig hebben, niet eens op de wachtlijst worden geplaatst, ligt het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers nog een stuk hoger. ...»
   Bart Croughs Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Handel in organen is in de meeste landen verboden. Een bekende uitzondering werd lange tijd gevormd door India, waar, totdat het halverwege de jaren negentig werd verboden, openlijk en op grote schaal in organen werd gehandeld. De orgaanhandel in India beperkte zich voornamelijk tot levende donoren die hun nier verkochten. Begin jaren negentig ontving een donor voor zijn nier zo’n zes maal het gemiddelde Indiase jaarsalaris. Van het extra aanbod aan nieren dat zo ontstond werd niet alleen door nierpatienten in India gebruik gemaakt; uit heel de wereld stroomden patienten toe die elders op eindeloze wachtlijsten geparkeerd stonden. ...»
   Bart Croughs Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
 • Waarom is een vergoeding voor het afstaan van organen verboden en moet het verboden blijven?

  • Dit alles om, zoals ethicus Frans Brom in deze krant zei, het individu te beschermen tegen 'financiële druk om zijn lichaam als handelswaar in te zetten'.
   Frans Brom Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Met name in Kosovo bleken de donoren, dus de 'gevers' van de organen, ernstig uitgebuit. Ze ontvingen niet het beloofde geldbedrag of zouden ondanks twijfels gedwongen zijn hun orgaan af te staan. De operatie werd minder ingrijpend beschreven dan zij was en bovendien uitgevoerd in een privékliniek die hiertoe onbevoegd was ...»
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Erasmus MC 01/10/2017
  • Hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buijsen stelt daartegenover dat de huidige regels niet voor niets verbieden dat iemand aan zijn organen verdient. 'Het is onbetamelijk dat je arme mensen gemakkelijker kunt bewegen tot het verkopen van nieren, dan rijken. Dat verbod is vastgelegd in de mensenrechten en die zijn juist bedoeld om vooral de zwakkeren in een samenleving te beschermen. Daar is volstrekt niets paternalistisch aan.' ...»
   Martin Buijsen Hoogleraar gezondheidsrecht Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Volgens diverse media worden vluchtelingen uit Eritrea door hun smokkelaars gedwongen hun vlucht met hun nier te betalen
   Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Orgaanhandel kan leiden tot ziekte, onbehandelde afstoting en zelfs tot de dood, zegt Michiel Betjes, afdelingshoofd Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘De donoren verkeren vaak in een kwetsbare positie: ze zijn arm en hebben nauwelijks toegang tot medische zorg of rechtsbijstand. Ze hopen op een beter leven door hun orgaan te verkopen, maar al te vaak lopen ze ernstige gezondheidsschade op.’ ...»
   Michel Betjes afdelingshoofd Nefrologie en Transplantie van het Erasmus MC in Rotterdam Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Op zichzelf is een niertransplantatie geen zware operatie en hoeft zij voor patiënt en donor geen schadelijke gevolgen te hebben. Betjes: ‘Slechts één op de tweeduizend donoren sterft. Duiken of skiën is gevaarlijker.’ Maar dan moeten die operaties wel zorgvuldig plaatshebben, voegt hij toe. Met name een slechte medische screening (niet iedereen is geschikt als donor), een onveilige en onhygiënische operatie (infecties en besmetting met hepatitis B en C komen voor) en slechte nazorg zorgen bij illegale orgaandonatie voor medische problemen. Ook financieel blijken de meeste donoren op lange termijn nauwelijks beter af te zijn. Sterker, velen kampen met een slechtere gezondheid waardoor ze minder goed kunnen werken. ...»
   Michel Betjes afdelingshoofd Nefrologie en Transplantie van het Erasmus MC in Rotterdam Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Dettmeijer: ‘Ik maak me ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Het gaat over een bijzonder ernstig misdrijf, waarin arme en kwetsbare mensen worden uitgebuit. Hun gezondheid staat op het spel, ten faveure van mensen met meer geld.’ ...»
   Corrine Dettmeijer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Een van de redenen om orgaanhandel te verbieden is, in de woorden van bioethicus en huisfilosoof van CNN Jeffrey Kahn, dat orgaanhandel kan leiden tot ‘uitbuiting van mensen die geld nodig hebben en die niet zouden doneren als ze er geen geld voor zouden krijgen’. ...»
   Jeffrey Kahn bioethicus en huisfilosoof van CNN Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • ensen moeten vrijwillig tot donatie overgaan; wanneer een arme sloeber tot donatie overgaat niet uit altruisme, maar om er financieel beter van te worden, dan is er geen sprake meer van vrijwilligheid, maar van dwang - de armoedzaaier wordt ‘door armoede gedwongen’. De Bellagio Task Force, een verzameling wetenschappers die stelling heeft genomen tegen orgaanhandel, zegt het zo: de armoede van de donoren kan "dermate extreem zijn, dat het vrijwillige karakter van de verkoop van een orgaan twijfelachtig blijft." ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • antwoord daarop luidt dat orgaandonatie riskanter is dan bij een fabriek in dienst treden of schoenen poetsen; het verwijderen van een orgaan vormt, in de woorden van de Bellagio Task Force, ‘een bedreiging voor de fysieke gezondheid en lichamelijke integriteit’ van de orgaandonoren. Het risico is daarom groter dat men spijt krijgt van de donatie; de arme sloeber moet dus tegen zichzelf in bescherming worden genomen om te voorkomen dat hij een verkeerde beslissing neemt. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Zo werd in Microsoft’s internettijdschrift ‘Slate’ betoogd dat het verkopen van een orgaan ‘voor zo weinig mensen de juiste beslissing is, dat het toelaten van deze optie totaal onzinnig is’.
   Slate Microsoft's internettijdschrift Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Nancy Scheper-Hughes, drijvende kracht achter de anti-orgaanhandel organisatie ‘Organs Watch’. Zij beklaagt zich erover dat de beweging van donororganen plaats vindt "van Zuid naar Noord, van de Derde Wereld naar de eerste wereld, van arm naar rijk, van zwart naar blank, van vrouwen naar mannen". Dat lijkt misschien onrechtvaardig, totdat je je herinnert dat er ook een beweging plaatsvindt in omgekeerde richting: namelijk een stroom geld, die gaat van de rijkeren naar de armeren, van de Eerste Wereld naar de Derde Wereld, enzovoorts. En laat die stroom geld nu precies de reden zijn waarom de armeren bereid zijn hun organen af te staan! ...»
   Nancy Scheper-Hughes drijvende kracht achter de anti-orgaanhandel organisatie 'Organs Watch' Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Nog een veelgehoord bezwaar tegen orgaanhandel is dat het afstaan van organen uit altruisme dient te geschieden, en niet uit winstbejag. In de woorden van Jeffrey Kahn: door te betalen voor organen lopen we "het risico dat de gemeenschap het gezichtspunt gaat delen dat orgaandonatie niet langer om altruisme draait, maar om minder deugdzame motieven". ...»
   Jeffrey Kahn Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • aan je eigenbelang denken nu eigenlijk zo verwerpelijk is; vermoedelijk betreft het hier een overblijfsel van het christendom,
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Een andere veelgebruikt argument tegen orgaanhandel: het is verwerpelijk om onderdelen van het menselijk lichaam te ‘commodificeren’ - als een object te behandelen. Nancy Scheper-Hughes klaagt de markten aan ...»
   Nancy Scheper-Hughes Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
 • Een vergoeding voor het afstaan van organen moet toegestaan worden:

  • Volgens bio-ethicus Marcel Zuijderland moet dat veranderen.
   Marc Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Marcel Zuijderland zich af. Al jaren pleit de Amsterdamse bio-ethicus voor aanpassing van de wet, zodat dit handelsverbod wordt opgeheven. Want de vraag naar nieren is groot. Het tekort eraan valt op te lossen door een vergoeding voor de donor toe te staan. ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • We hebben vrije beschikking over ons eigen lichaam en als twee wilsbekwame individuen een afspraak maken om iets te doen waarbij ze wederzijds voordeel hebben, zie ik geen bezwaar."
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • de Wet op orgaandonatie.
   "De argumenten voor die wet zijn zwak. En ze houdt de wachtlijst in stand.
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • bij nieren is een donatie bij leven beter.
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Nee, we vinden het normaal om mensen die iets goeds doen te belonen voor het risico dat ze nemen."
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • U kunt zich toch wel voorstellen dat iemand in acute geldnood ineens een uitweg ziet, zonder de consequenties goed te kunnen inschatten?
   "Dat is geen argument tegen een vergoeding, maar tegen onvrijwi
   llige donatie. Dat probleem kun je ondervangen door een periode van enkele maanden in te voeren tussen aanmelding en ingreep. Je kunt ook gespreid gaan betalen, zodat de donor niet ineens tienduizenden euro's op z'n rekening heeft. Of je rekent af via de belasting of een levenslange gratis ziektekostenverzekering. Allemaal manieren om het minder aantrekkelijk te maken om uit acute nood je organen te koop te zetten. ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Ze hadden de keuze uit twee vergoedingen: 25.000 euro of gratis ziektekostenverzekering voor de rest van je leven. De meesten kozen voor het laatste. Kennelijk vinden we het prettig en eerlijk om niet in geld te worden beloond. ...»
   Leonieke Kranenburg Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Om draagvlak te krijgen, moet je de vergoeding afstemmen op de heersende morele overtuigingen. Dan is het verstandig te kijken naar andere beloningsvormen, die de bezwaren zullen verzachten."
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Ons zelfbeschikkingsrecht en de vrijheid om een transactie af te spreken zijn nog altijd principes die staan als een huis. Sterker, als iemand in armoede zijn nier te koop wil zetten, vind ik het bijna misdadig om hem dat te onthouden, want je ontneemt iemand de mogelijkheid om vooruit te komen." ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Laten we eerst eens kijken hoe we in Nederland de wet kunnen veranderen, en daarna wellicht in Europees verband.
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Maar we hebben in de Nederlandse context behoefte aan een transplantatiesysteem dat verantwoord omgaat met zowel de donor als de ontvanger. Dat vereist een sterk overheidsapparaat met goede controle, medische screening vooraf en goede zorg bij eventuele complicaties. Het vereist een systeem waarbij niet veel geld wordt afgeroomd voor de tussenpersonen. ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • De onderzoeker pleit ervoor orgaandonatie populairder te maken met een financiële stimulans. Dat kan bijvoorbeeld door de donor te belonen met een levenslange vrijstelling van ziektekostenpremies.
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Erasmus MC 01/10/2017
  • Legalisering van de binnenlandse nierhandel verkort de wachttijd voor nierpatiënten, reduceert de collectieve zorgkosten en geeft donoren een goede prijs voor hun nier.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Bovendien is de kans op een succesvolle transplantatie een stuk groter wanneer de nier geschonken wordt als de donor nog leeft én gaat de nier gemiddeld twee keer zo lang mee.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Zelfs als een donor een half miljoen krijgt voor zijn of haar nier, wordt er nog steeds een enorm bedrag bespaard dat anders naar dialyse was gegaan.
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Verzekeraars blij, samenleving blij, nierpatiënt blij en ook de donor kan tevreden zijn. Het afstaan van een nier is weliswaar een grote ingreep, maar gaat inmiddels gepaard met een zeer beperkt risico ...»
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Daarnaast zouden we met de binnenlandse legalisering van nierhandel de import van nieren uit derdewereldlanden, juist wél een gevaarlijke exercitie die gepaard gaat met veel criminaliteit, ogenblikkelijk overbodig maken. Bovendien behoort zowel het weggeven als verkopen van een orgaan tot het zelfbeschikkingsrecht: ...»
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Het wordt tijd om de legalisering van binnenlandse nierhandel serieus in overweging te nemen. Het zou de wachttijd voor nierpatiënten, die ondanks de groei van het aantal geregistreerde orgaandonoren veel te hoog blijft, danig verkorten. Ook worden de collectieve zorgkosten met honderdduizenden euros gereduceerd én kunnen donoren een eerlijke en substantiële vergoeding krijgen voor hun nier. De legalisering van nierhandel kent simpelweg geen verliezers; iedere betrokken partij gaat erop vooruit. Dus, waar wachten we nog op? ...»
   Elene Walgenbach Voorzitter Jonge Democraten Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Ambagtsheer vindt het 'nogal paternalistisch als je zegt: jij bent te arm, we laten jou je nier niet verkopen. Orgaanhandel is misschien immoreel, maar het is ook immoreel om mensen op de wachtlijst te laten sterven'. ...»
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • weet Frederike Ambagtsheer na vijf jaar internationaal onderzoek naar de illegale orgaanhandel. Het verbod werkt niet, stelt ze vast, dus misschien moeten we beloningen gaan toestaan voor nierdonoren.
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Erwin Kompanje, klinisch ethicus aan de Erasmus Universiteit, heeft 'nooit goed begrepen' waarom arme mensen hun nieren niet mogen verkopen. 'Als zij op die manier geld willen verdienen, so what? Het is een beloning voor iets bijzonders. Als iemand altruistisch doneert, vinden we het allemaal geweldig, maar als iemand er iets voor wil hebben is het ineens immoreel. Dat roepen overigens alleen rijke mensen.' ...»
   Erwin Kompanje klinisch eticus aan de Erasmus Universiteit Bron: Volkskrant 01/10/2017
  • Om het orgaantekort tegen te gaan, riep Corinne Dettmeijer - de Nationaal Rapporteur Mensenhandel - eerder al op tot een politieke discussie over een strikt gereguleerde vorm van financiële beloning voor nierdonatie. Dat die discussie uitblijft is volgens haar 'jammer, want de wetenschap verkent al jaren de theoretische mogelijkheden van een verantwoord systeem met financiële stimuli. ...»
   Corrine Dettmeijer de Nationaal Rapporteur Mensenhandel Bron: Volkskrant 01/01/1970
  • De behoefte aan organen voor transplantatie is zó groot dat patiënten hun toevlucht zoeken tot internet‚ ook in Nederland. Met alle risico’s van dien‚ zoals uitbuiting van donoren. Pak de wachtlijsten aan‚ bepleit mensenhandel-rapporteur Corinne Dettmeijer‚ door vrijwillige donatie te belonen. ‘Een vergoeding moet mogelijk zijn.’ ...»
   Corrine Dettmeijer mensenhandel-rapporteur Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Dettmeijer pleit voor een beloning voor mensen die vrijwillig een orgaan hebben gedoneerd, bijvoorbeeld een levenslange, gratis ziektekostenverzekering.
   Corrine Dettmeijer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Als het armoedzaaiers verboden moet worden hun nier te verkopen omdat er bij transacties die door armoede worden gemotiveerd sprake is van ‘dwang’, dan moet armoedzaaiers ook worden verboden om bij een fabriek in dienst te treden, of om schoenen te gaan poetsen, enzovoorts. Ook deze transacties verricht de armoedzaaier immers zuiver ‘door armoede gedwongen’. De vraag waarom in het ene geval de arme wel moet worden verboden om zijn financiele positie te verbeteren, en in de andere gevallen niet, blijft hier onbeantwoord. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Er is geen reden om aan te nemen dat het risico op spijt groter is wanneer je een flinke zak geld overhoudt aan de transactie, dan wanneer je niets anders overhoudt dan de bevrediging een ander te hebben geholpen. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • (Het omgekeerde ligt eerder voor de hand: er is namelijk een reeele kans dat de niertransplantatie niet aanslaat. Wie alleen uit altruisme heeft gedoneerd, is dan voor niets zijn nier kwijt geraakt; voor wie uit financiele overwegingen heeft gedoneerd, geldt dit niet.) ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Op welke magische wijze kan een buitenstaander, die niets af weet van de specifieke omstandigheden en voorkeuren van de potentiele orgaanverkoper, beter weten wat de juiste beslissing is dan de orgaanverkoper zelf? ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • de relatief welvarende intellectuelen en politici die zich met deze problematiek bezig houden zelf niet snel een nier zouden afstaan voor geld, en daarom tot de conclusie komen dat ook mensen voor wie het verkopen van een nier het verschil kan betekenen tussen barre armoede en relatieve welvaart, daar geen goed aan zouden doen - een begrijpelijke denkfout. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Maar zelfs als we er van uitgaan dat het verlangen om financieel beter te worden van een transactie erg zondig is en daarom verboden dient te worden, dan blijft het probleem dat met dit argument opnieuw veel te veel wordt bewezen. Als het afstaan van organen op commerciele gronden verboden moet worden omdat het gratis afstaan van organen zoveel nobeler en edeler is ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Als het zo moreel verheven is om mensen te offeren op het altaar van het altruisme, waarom dan niet consequent zijn en iedereen laten lijden
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • De reden daarvan is eenvoudig: zowel koper als verkoper verwachten er profijt van te trekken, en er worden verder geen derden mee geschaad. Wat is dan eigenlijk het probleem? Er lijkt hier sprake te zijn van een primitieve denkwijze, waarbij organen (onbewust) worden gezien als wezens die kunnen denken en voelen, en die daarom ‘met respect’ dienen te worden behandeld. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
  • Waarom wordt een orgaan dat verkocht wordt ‘als object behandeld’, terwijl een orgaan dat kado wordt gedaan niet ‘als object wordt behandeld’? Objecten zoals stoelen en tafels kunnen zowel worden verhandeld als kado worden gedaan; de status van ‘object’ hangt niet af van de vraag of er geld voor is gevraagd. Het valt dus niet in te zien waarom het geval van organen de status van ‘object’ ineens wel zou afhangen van de vraag of er al dan niet geld voor wordt gevraagd. Kortom, als orgaanhandel verboden moet worden omdat ‘commodificatie’ van organen verwerpelijk is, dan moet ook orgaandonatie verboden worden. ...»
   Bron: Stichting MEERVRIJHEID 01/10/2017
 • Het verplichten van een donorcodicil

 • Het toestaan van orgaanhandel dwingt arme mensen hun nier af te staan? Orgaanhandel zorgt ervoor dat iemand in geldnood een acute uitweg hierbij ziet.

 • Het stappenplan om orgaanhandel weer legaal te maken.

  • Buijsen vindt het veranderen van het huidige beslissingssysteem veel voordehandliggender: 'Voer gewoon een geen-bezwaarsysteem voor postmortale orgaandonatie in, zoals actieve donorregistratie. Het wetsvoorstel daarvoor van D66 ligt nu bij de Eerste Kamer. Dat systeem levert eveneens meer organen op en komt wél overeen met de mensenrechten. Het werkt de wachtlijsten niet geheel weg, maar geen enkele maatregel doet dat.' ...»
   Martin Buijsen Bron: Volkskrant 01/10/2017
 • Het uitloven van een beloning zorgt voor de stop van vrijwillige donatie/ belangeloos doneren.

  • Toen er in de Verenigde Staten geld werd uitgeloofd voor het geven van bloed, hoefde het niet meer zo nodig voor al die mensen die jarenlang vrijwillig bloed hadden gegeven. Bestaat datzelfde risico bij potentiële nierdonoren?
   "Dat lijkt me onwaarschijnlijk vanwege een belangrijk verschil: bij bloed doneer je altijd anoniem, bij niertransplantaties gaat het veelal om verwante of bevriende donoren."
   ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • "Je kunt op een andere manier aan het altruïsme tegemoetkomen. Als je anoniem wilt doneren - en dat is maar een heel kleine groep, hoor - dan kun je bijvoorbeeld kiezen naar welk goed doel je vergoeding gaat." ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
  • Waarom niet belangeloos doneren?
   "Bedenk dat er bij donaties van verwanten sprake is van een zekere mate van emotionele dwang en psychologische belasting. Ik zou mijn broer niet willen opzadelen met d
   e last dat hij schuldig naar mij zit te kijken als hij een snufje zout op zijn aardappelen doet. Of wanneer hij mijn nier zou afstoten. De weg naar een transplantatiecentrum heeft volgens mij altijd de voorkeur." ...»
   Marcel Zuijderland Bron: Trouw/Marco Visscher 01/10/2017
 • Meldpunt illegale orgaanhandel.

  • Ook pleit ze voor anoniem melden van de illegale handel door artsen. Die kunnen de kliniek of de stad waar de illegale operatie heeft plaatsgevonden noemen.
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Erasmus MC 01/10/2017
  • Ambagtsheer pleit voor een centraal meldpunt waar zorgverleners de namen van betrokken artsen, ziekenhuizen en bemiddelaars anoniem kunnen melden, zodat een beter beeld ontstaat van de omvang van orgaanhandel in Nederland. ...»
   Dr. Frederike Ambagtsheer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017
  • Ook Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur Mensenhandel, is voorstander van zo’n meldpunt.
   Corrine Dettmeijer Bron: Evert Nieuwenhuis .nl 01/10/2017

reacties

reacties

reageer

poll