Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Privacy en Veiligheid

Mattermap door Fako Berkers 04 april 2018

Privacy of Veiligheid?

 • De democratie wordt (mogelijk) ondermijnt

  • De (nieuwe) bevoegdheden van de diensten zullen onmiskenbaar gevolgen hebben voor Nederlandse burgers, en in het bijzonder voor het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Er bestaat een reële kans dat de introductie van deze bevoegdheden fundamentele vrijheden die ten grondslag liggen aan de Nederlandse rechtsstaat, negatief beïnvloedt. ...»
   Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
  • Grootschalige verwerking van gegevens [kan] ook gevolgen hebben voor de vrijheid van meningsuiting, doordat burgers of maatschappelijke organisaties zich op voorhand geremd kunnen voelen in hun uitingsvrijheid ...»
   Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl
  • De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat de bronnen van journalisten in gevaar komen door de nieuwe wet. "De bronbescherming wordt een beetje een lege huls als deze wet in volle omvang in werking is", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. ...»
   Bron: nu.nl
  • De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) zorgt voor een fundamentele wijziging in de verhouding tussen de veiligheidsdiensten en de politiek. Dat brengt risico’s met zich mee van politisering van inlichtingen ...»
   Bron: universiteitleiden.nl
 • Er moet voldoende toezicht zijn en waarborgen voor de rechtsstaat

  • In het regeerakkoord staan maatregelen opgenomen die de zorgen van D66 hebben doen wegnemen. "In het regeerakkoord staan afspraken over de evaluatietermijn en hoe voorkomen kan worden dat het tot praktijken komt die wij in onze rechtstaat niet willen", aldus Pechtold. ...»
   Bron: NU.nl
  • [De Hoge Raad heeft] ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van het toezichtstelsel dat de regering voorstelt. Het gaat er niet uitsluitend om dat een toezichtstelsel formeel – dus op papier – voldoet aan de criteria van het EHRM. Het gaat er vooral om dat het stelsel van toezicht is afgestemd op de specifieke inrichting van het nationale systeem. Het stelsel moet ook in de praktijk daadwerkelijk effectieve bescherming bieden aan de grondrechten van burgers. Het wetsvoorstel schiet op dit punt tekort omdat het leidt tot een versnippering van het toezicht. ...»
   Bron: raadvanstate.nl
  • Voor de inzet van bevoegdheden jegens advocaten en journalisten is in de wet verankerd dat vooraf toestemming van de rechtbank Den Haag noodzakelijk is.
   Bron: aivd.nl
  • Voor de inzet van bevoegdheden jegens advocaten en journalisten is in de wet verankerd dat vooraf toestemming van de rechtbank Den Haag noodzakelijk is.
   Bron: aivd.nl
 • Moderne wetgeving is nodig ter bescherming

  • Niemand wil terrorisme, maar dat moet je dan wel op een effectieve manier bestrijden. Een hooiberg aan data verzamelen heeft volgens ons heel weinig zin, want na elke aanslag blijkt dat de pleger al in het vizier van de geheime diensten was. Dus ga beter om met de hooiberg die je al hebt. ...»
   Bron: executive-people.nl
  • Terroristen die aanslagen in Europa willen plegen delen veelvuldig informatie via de kabel, stelt het kabinet, en daarom is het belangrijk dat de Nederlandse inlichtingendiensten zoals de AIVD en MIVD gemakkelijker deze informatie kunnen traceren. ...»
   Bron: nos.nl
  • Interpol heeft een lijst verspreid met namen van 173 IS-terroristen die opgeleid zijn om in Europa zelfmoordaanslagen te plegen als vergelding voor de nederlagen die de terreurgroep lijdt in het Midden-Oosten. ...»
   Bron: standaard.be
  • Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) onderstreept het belang van de nieuwe Wet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: "De bescherming van de nationale veiligheid en het bijdragen aan de internationale rechtsorde, waaronder bijvoorbeeld de bescherming tegen terrorisme, de bescherming van het high tech bedrijfsleven en de overheid tegen cyberaanvallen, vergen modernisering van de wet." ...»
   Bron: aivd.nl
 • Er wordt proportioneel data verzameld en opgeslagen

  • We gaan de kabel niet met een soort sleepnet aftappen. We blijven zorgvuldig kijken of het proportioneel en noodzakelijk is
   Bron: nos.nl
  • De Amerikaanse regering zou overwegen om onder andere Nederlandse reizigers naar de VS te verplichten om hun socialmediawachtwoord, adresboek van de telefoon en financiële gegevens te delen voordat ze het land in mogen ...»
   Bron: security.nl
  • Het verstrekken van persoonlijke medische gegevens aan zorgverzekeraars om (een uiterst minimaal percentage aan) fraude terug te dringen, schendt de privacy van patiënten buitenproportioneel.
   Bron: bureaudehelling.nl
  • Volgens het kabinet moeten gegevens drie jaar bewaard worden, omdat de diensten anders belangrijke gegevens kunnen kwijtraken voordat ze gebruikt worden. Dat is te simpel geredeneerd: de bewaartermijn moet er ook voor zorgen dat er niet onnodig veel gegevens van onschuldige burgers worden bewaard. "Het gaat niet over of het in het belang van de diensten is, maar ook over de balans of je dit in de samenleving zou willen." ...»
   Bron: nu.nl
 • Niet alleen overheden verzamelen data

  • bedrijven van buiten de Europese Unie moeten zich houden aan andere regelgeving ten aanzien van het verzamelen, delen en verkopen van persoonlijke data en kunnen volgens de eigen nationale wetgeving zelfs verplicht worden deze data ook af te staan aan hun nationale inlichtingendiensten. De overheid zou moeten aansturen op het beperken, reguleren en aan banden leggen van het massaal verzamelen en verspreiden van persoonsgegevens door bedrijven. ...»
   Bron: bureaudehelling.nl

reacties

reacties

reageer

poll