Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

MFJ: financiering van de ergietransitie

Mattermap door Esther van Rijswijk 13 mei 2018

Literatuur- suggesties van sprekers en organisatie

 • Verschuiving in relatieve prijzen

 • Relatie tussen de transitie en de economie

  • UK carbon emissions fall to 1894 levels – when the first petrol-powered car was patented
   The Independent Bron: independent.co.uk 06/03/2017
  • A new report from the European Union said that between 1990 and 2016 the continent cut its carbon emissions by 23% while the economy grew by 53%. So much for the propaganda of fossil fuel lobbyists… CleanTechnica ...»
   Quartz Bron: qz.com 01/01/2018
  • Solar was responsible for one in 50 new US jobs last year, says National Solar Jobs Census
   CNBC Bron: cnbc.com 07/02/2017
  • Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen van het kabinet te halen moet snel worden geïnvesteerd in scholing, het aantrekken van mensen, en in begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen. De SER publiceert vandaag concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord ...»
   Sociaal Economische Raad Bron: ser.nl 19/04/2018
 • Wat doet de financiele sector (of zou ze moeten doen)?

  • Sweden’s largest pension fund, AP7, announced last week that it had divested all its investments in six separate companies that it says had violated the Paris Climate Agreement, including big name companies such as ExxonMobil, Gazprom, and TransCanada. ...»
   Cleantechnica Bron: cleantechnica.com 19/06/2017
  • Deutsche Bank won’t finance any coal projects any longer
   Mining.com Bron: mining.com 31/01/2017
  • Zurich has become the latest insurance giant to cut ties with coal-intensive businesses, bringing the amount insurers have pulled from these companies to around $20bn (£15.2bn) in just two years.
   The Telegraph Bron: telegraph.co.uk 15/11/2017
  • US-based multinational banking company JPMorgan Chase announced that it plans to source renewable energy for 100% of its global energy needs by 2020. In a corresponding move, JPMorgan Chase also plans to facilitate US$200 billion in clean financing through 2025 — the largest commitment by a global financial institution, it claims. ...»
   PV Tech Bron: pv-tech.org 31/07/2018
  • Climate change: it’s not black and white for fossil fuels.
   A growing number of investors are responding to climate concerns by selling shares in fossil fuel producers. At $5.4 trillion, the value of p
   ortfolios that exclude fossil fuels has doubled in two years1
   , and even voices in the EU Parliament recommend divestment. However, we believe divestment is too simple an investment strategy. It’s clear that oil, gas and coal producers will face challenges as demand for their products fade, but the impact on profitability and value is less obvious.
   ...»
   Schroders Vermogensbeheerder Bron: schroders.com 15/01/2018
  • Brussel wil uitlokken dat banken veel meer groene investeringen gaan doen, door hen lagere kapitaalseisen als beloning voor te houden. Daartoe werkt de Europese Commissie aan een uitgebreid systeem van definities over wat een groene investering is en wat daar niet onder valt. ...»
   Financieel Dagblad Bron: fd.nl 08/03/2018
  • Philips signed an agreement for a new EUR 1 billion loan with an interest rate that’s coupled to the company’s sustainability performance and rating. ING is the Sustainability Coordinator of the facility, as part of a syndicate of 16 banks. ...»
   ING Bron: ing.com 19/04/2017
  • Om de in Parijs overeengekomen EU 2030-doelstellingen te verwezenlijken, zoals 40 % minder uitstoot van broeikasgassen, moet jaarlijks (moet) voor ongeveer 180 miljard EUR extra worden geïnvesteerd. Om deze reden stelt de Commissie vandaag ... een stappenplan voor om de financiële sector een grotere rol te geven bij de verwezenlijking van een goed functionerende economie die tevens de ecologische en sociale doelstellingen haalt.

   Dit actieplan inzake duurzame financiering maakt deel uit van de inspanningen van de kapitaalmarktenunie om financiering te koppelen aan de specifieke behoeften van de Europese economie ten behoeve van de planeet en onze samenleving. Het is ook van cruciaal belang voor de uitvoering van de historische Overeenkomst van Parijs en de EU-agenda voor duurzame ontwikkeling.
   ...»
   Europese Commissie Bron: europa.eu 08/03/2018
  • The action plan on sustainable finance adopted by the European Commission in March 2018 has 3 main objectives:
   1. reorient capital flows towards sustainable investment, in order to achieve sustainable
   and inclusive growth
   2. manage financial risks stemming from climate change, environmental degradation and social issues
   3. foster transparency and long-termism in financial and economic activity
   ...»
   Europese Commissie Commission action plan on financing sustainable growth Bron: ec.europa.eu 08/03/2018
 • Wat doen doen industrieën?

  • ExxonMobil management was defeated Wednesday by a shareholder rebellion over climate change, as investors with 62.3 percent of shares voted to instruct the oil giant to report on the impact of global measures designed to keep climate change to 2 degrees centigrade. ...»
   The Washington Post Bron: washingtonpost.com 31/05/2017
  • General Motors believes “the future is all-electric” Volkswagen announced it’s investing 70 billion euros and “putting its full force behind a shift into electric cars” and Volvo said that starting in 2019 it will only make fully electric or hybrid cars “the end of the combustion engine-powered car.” Atlantic ...»
   Quartz Bron: qz.com 01/01/2018
  • Ik ben er voorstander van dat oliemaatschappijen hun geld niet langer stoppen in projecten die niet passen in een tweegradenwereld. Nieuwe velden liggen in het Noordpoolgebied of in de diepzee. Die moeten we vergeten. Volgens onze analyse is 1.400 miljard dollar aan geïnvesteerd vermogen in gevaar. Haal dat geld weg uit riskante projecten en gebruik het om het bedrijf te verbreden, door in zonne-energie of wind te investeren. Of geef het terug aan het pensioenfonds, aan de institutionele belegger die het kan gebruiken voor investeringen in nieuwe bedrijven voor schone energie. ...»
   Mark Campanale Directeur Carbon Tracker Initiative in NRC Bron: nrc.nl 27/01/2016
  • De chemiesector in Nederland kan voldoen aan de reductiedoelstelling van 90 % minder CO2-uitstoot in 2050, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde Roadmap 2050. Dat vereist wel een investering van 63 miljard euro en nog veel techniekontwikkeling. ...»
   De Ingenieur Vakblad Bron: deingenieur.nl
  • Wij moeten oppassen dat in de buitenwereld niet de verkeerde perceptie postvat dat de honderden miljoenen die de sector in het kader van de energietransitie steekt in nieuwe technologie en processen, bedrijven minder geld spenderen aan het onderhoud van bestaande assets. Dat is beslist niet zo. Want ook met die nieuwe technologieën zijn de bestaande assets in 2030 en ook daarna nog hard nodig en moet de veiligheid daarvan nog op topniveau zijn, net als van die nieuwe assets. Zowel voor het bedrijf en zijn medewerkers als voor de omgeving ...»
   Anton van Beek Dow Benelux en VNPI Bron: vnpi.nl
  • De Nederlandse chemische industrie kan en wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving. .... Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie betreffen onder meer de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investeringen door economische groei, een gunstig investeringsklimaat en een gelijk speelveld (Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld). Maar ook het stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de kosten van technologische opties en politieke randvoorwaarden voor bijvoorbeeld CCS (CO2-afvang en -opslag) zijn belangrijke voorwaarden om de ambitie voor deze reductie te laten slagen. ...»
   VNCI Bron: vnci.nl 15/02/2018
 • Wat gebeurd in andere landen?

  • France Plans to End Oil Output by 2040 With Exploration Ban
   Bloomberg Bron: bloomberg.com 06/09/2017
  • In 2017, the United Kingdom, France and Finland all agreed to ban the sale of any new petrol and diesel cars and vans by 2040.
   Quartz Bron: qz.com 02/01/2018
  • The UK and Canada have launched a global alliance of 20 countries committed to phasing out coal for energy production. Members including France, Finland and Mexico, say they will end the use of coal before 2030. Ministers hope to have 50 countries signed up by the time of the next major UN conference in Poland next year. However some important coal consuming nations, including China, the US and Germany have not joined the group. ...»
   BBC Bron: bbc.com 16/11/2017
 • Inkomens effecten en gevolgen voor ongelijkheid

  • Momenteel - met de huidige systematiek van het klimaatbeleid - geeft een huishouden met een laag inkomen iets meer dan 5% uit aan kosten in verband met klimaatbeleid. Dat is ongeveer 3,5 keer zoveel als een rijk huishouden. Als die kosten in de toekomst ook verdeeld worden volgens de huidige systematiek van het klimaatbeleid, dan zal een huishouden met een laag inkomen meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Een dergelijke last lijkt nauwelijks te dragen voor huishoudens met een laag inkomen. Om dat te repareren, zal de systematiek van het klimaatbeleid anders moeten. ...»
   CE Delft Bron: ce.nl 15/03/2017
  • De groene revolutie begint pijn te doen. Wie draait straks op voor de rekening van het afscheid van het Groningse gas en de cv-kete
   De Volkskrant Bron: 30/03/2018
  • we kunnen in Nederland hard klimaatbeleid voeren én tegelijkertijd een eerlijke inkomensverdeling nastreven. Er zijn instrumenten genoeg — subsidies, uitkeringen, toeslagen — om de inkomensverdeling te kiezen die men wenst, ook als het klimaatbeleid arm meer treft dan rijk ...»
   Mathijs Bouman Bron: fd.nl 09/05/2018
 • Gevolgen voor financiële sector en toezicht

  • Onze overtuigingen zijn niet belangrijk. Wij stellen feitelijk vast dat de financiële sector aan risico door klimaatverandering is blootgesteld. Als we nu nog een instelling zouden treffen die zou zeggen: klimaatrisico, ik denk er niet eens over na, dan is dat onacceptabel. ...»
   Frank Elderson Directielid DNB in NRC Bron: nrc.nl 04/10/2017
  • Dit rapport verkent relevante klimaatrisico’s voor de Nederlandse financiële sector en de
   implicaties voor toezichthouders, marktpartijen en beleidsmakers. Hierbij worden twee risicocategorieën onders
   cheiden: (1) fysieke risico’s door klimaatgerelateerde schade zoals storm,
   hagel en overstroming; en (2) transitierisico’s als gevolg van het omschakelingsproces naar een klimaatneutrale economie.
   ...»
   De Nederlandsche Bank Rapport over klimaatrisico's voor de financiële sector Bron: dnb.nl 15/10/2017
  • The expected transition to a lower-carbon economy is estimated to require around $1 trillion of investments a year for the foreseeable future, generating new investment opportunities. At the same time, the risk-return profile of organizations exposed to climate-related risks may change significantly as such organizations may be more affected by physical impacts of climate change, climate policy, and new technologies. In fact, a 2015 study estimated the value at risk, as a result of climate change, to the total global stock of manageable assets as ranging from $4.2 trillion to $43 trillion between now and the end of the century. ...»
   Task Force on Climate Related Financial Disclosures Bron: fsb-tcfd.org 29/06/2017
  • Klimaatverandering vergroot risico's van banken, ook bij 'groene' leningen
   Arnout Boot en Dirkschoenmaker in FC Bron: fd.nl 08/02/2011

reacties

reacties

reageer

poll