Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Stedelijke Dynamiek: Milieu

Mattermap door Flinn Berks 16 mei 2018

Milieuprobleem

 • staat

  • "De organisatie van de bestaande energievoorziening
   is gericht op fossiele brandstoffen
   en kernenergie en staat daardoor haaks
   op de aard van die nieuwe bronnen. De
   inrichting is een centralistisch ge
   ordend,
   hiërarchisch aangestuurd systeem (het
   ‘culturele artefact’, de ‘business practices’
   en de ‘infrastructuur’) en dat levert een
   zogenaamde institutionele ‘lock-in’ op die
   de integratie van hernieuwbare bronnen
   bemoeilijkt."(Wolsink, 2017. p.399).
   ...»
   Bron:
  • De publieke acceptatie van vernieuwbare energie is potentieel zeer groot, de benutting in de energiesector en het beleid is matig tot slecht (Wolsink, 2018, HC21).
   Bron:
  • Institutionally, as the number of utility customers who generate their
   own energy – often referred to as prosumers – increases, so do the
   requests for processing their interconnection requests with th
   e
   utility grid (Adil & Ko, 2016,p.1028).
   ...»
   Bron:
  • Another key challenge is gathering a critical mass of
   acceptance in the political system to introduce
   effective renewable energy policies. A few experiences
   point to the challenge of overcoming pressu
   re and
   institutional settings which favour the application of
   less stringent or less dependable (for investors)
   market-based policies to promote renewable energy
   technologies, such as more recently in Japan
   (Maruyama et al., 2007, this issue). (Wüstenhagen et al., 2007, p.2689).
   ...»
   Bron:
 • maakbare samenleving

  • The introduction of a grid-opening feed-in system had
   been opposed by key actors, such as the Ministry of
   Economy, Trade and Industry and the power companies (Wüstenhagen et al., 2007, p.2688).
   Bron:
 • economie

  • Tegelijk is er een tendens tot heroprichting van nieuwe lokale
   energiebedrijven met medewerking van lokale overheden, ditmaal om initiatieven
   vanuit de gemeenschap en de regionale economie te onderste
   unen (Wolsink, 2017, p. 408). ...»
   Bron:
 • Demografische veranderingen

  • "In the city live approximately 1.4 million elderly (age 65 and older), which constitute 17%
   of the population and an example of one of the many vulnerable populations to climate
   extremes along with l
   ow-income, minority, and children among other indicators
   of climate vulnerability. The elderly proportion is projected to increase in the
   next 20 years (Goldman et al. 2014) creating significant challenges for the city to
   prepare for and build resilience to predicted climate extremes including heat waves,
   coastal flooding, and risk of major storms." (Dipietry et al., 2017, p.103)
   ...»
   Bron:
 • milieu en klimaat

  • "De schaarste van hernieuwbare energie
   wordt sterk geografisch bepaald en alleen al
   daarom zullen systemen van elektriciteitsvoorziening
   geografisch zeer gevarieerd
   zijn. De instraling van de zon is v
   oor bijna
   alle hernieuwbare energie de bron. Hoewel
   deze overvloedig is bestaat er wel degelijk
   schaarste, maar het begrip daarvan is in
   de energiesector en onder beleidsmakers
   onderontwikkeld." (Wolsink, 2017, p.402)
   ...»
   Bron:
 • klassenvorming

  • "Low-income residents, especially when they are tenants, incur a
   high-energy burden, most often without commensurate benefits
   from housing maintenance and upgrades, and thereby face higher
   risk from a
   nd vulnerability to temperature extremes." (Adil & YekangKo, 2016, p.1033). ...»
   Bron:

reacties

reacties

reageer

poll