Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Bronnen Mattermap

Mattermap door Floortje Dragt 28 februari 2018

Helpt het tonen van empathie de journalist in zijn werk?

 • Wanneer is het gepast om empathie te tonen binnen de journalistiek?

  • "De lezer moet echt voelen wat het slachtoffer meemaakt. We vertellen niet alleen wat er gebeurd is, maar ook hoe de mensen die het mee hebben gemaakt zich voelen"
   Mariangela Paone International Journalism Festival Bron: Mariangela Paone
  • “Als het om lijden gaat willen we altijd dat het publiek meeleeft met de persoon in kwestie. Kosmopolitisme speelt op; iemand woont in een ander gebied als jij zelf en je probeert je voor te stellen hoe het is om daar zo te lijden. Je leeft je in in zijn of haar lijden” ...»
   Charlie Beckett International Journalism Festival Bron:
  • "Je kunt nooit een (politiek) artikel geloofwaardig schrijven als je niet allebei de kanten belicht en begrijpt"
   Maria Ramirez International Journalism Festival Bron:
  • "Een onderdeel van het uitoefenen van empathie in de journalistiek is dat journalisten zich bewust zijn van het feit dat verschillende verhalen verschillende niveaus van empathie vragen."
   Fred Brown Bron:
  • "Wat betreft empathie binnen de journalistiek moet men zich niet alleen inleven in het slachtoffer, maar ook in de publieke ambtenaar"
   Janet Blank-Libra Poynter Bron:
 • Wat zijn de voor- en tegenargumenten van het tonen van empathie binnen de journalistiek?

  • "Persoonlijke verhalen hebben effect op wat mensen denken. Door persoonlijke verhalen komen mensen in beweging en veranderen ze van gedachten. Door de wereld via de ogen van een ander te bekijken, begrijp je veel beter waarom diegene zich op een bepaalde manier gedraagt” ...»
   Maria Ramirez International Journalism Festival Bron:
  • "Het vermogen van een journalist om mensen te begrijpen en verbintenis te voelen is essentieel om een goed artikel te schrijven. Empathie met een bron maakt het mogelijk voor de journalist om betrokken te worden in een verhaal en het juiste te vertellen aan het publiek" ...»
   Kyle Harland Mediashift Bron:
  • "Door interactie met je bron krijg je de echte details boven tafel en zo onderscheid je goed schrijfwerk van geweldig schrijfwerk"
   Isabel Wilkerson Bron:
  • "Om die verbintenis te bereiken moet er menselijk gehandeld worden door de journalist. Herkenning leidt tot verbintenis"
   Chris Silverman Poynter Bron:
  • "Als nieuws alleen maar verspreid wordt op een emotionele, empathische manier, dan kan het ertoe leiden dat men alleen nog maar nieuws consumeert wat hij of zij leuk vindt"
   Charlie Beckett International Journalism Festival Bron:
  • "Het kan lastig zijn voor een journalist om zich in korte tijd in te leven in zijn of haar bron. Het medeleven kan in korte tijd bijvoorbeeld nooit zo worden als dat van een familielid"
   Kyle Harland Mediashift Bron:
 • Heeft het tonen van empathie gevolgen voor de objectiviteit van de journalist?

  • "Het is letterlijk onmogelijk de wereld te beschrijven zonder een idee te hebben van goed en kwaad, van relevant en triviaal, van waar en onwaar"
   Rob Wijnberg De Correspondent Bron:
  • "De traditionele kijk op objectiviteit in de journalistiek is achterhaald. Het idee dat journalisten echt objectief kunnen zijn zonder hun eigen ideeën, overtuigingen en ervaringen wordt afgewezen"
   Kyle Harland Mediashift Bron:
  • "Om empathie voor een verhaal op te wekken, moet je laveren tussen objectiviteit en subjectiviteit”
   Marc Ellison Bron:
  • "Veel journalistiek critici zijn het erover eens dat er een balans moet zijn tussen medelevend zijn en toepassen van nieuwswaarden"
   Kyle Harland Mediashift Bron:

reacties

reacties

reageer

poll