Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Opvoeding van kinderen

Mattermap door Larissa de Laat 20 april 2017

Opvoeden

 • Probleem: leraren hebben last van de leerlingen op school, doordat de ouders de leerling niet goed opgevoed hebben

  • ,,Het gedrag van leerlingen is de weerspiegeling van het thuisfront", merkt een leraar op. ,,Veel probleemleerlingen hebben geen regelmaat in hun leven." Een ander stelt: ,,Veel kinderen zijn thuis gewend hun zin te krijgen. Dan botst het als dat op school niet gebeurt." Een derde merkt op: ,,We krijgen steeds meer prinsen en prinsesjes in de klas."

   Daar blijft het niet bij, vinden veel leraren. Niet alleen worden zij opgezadeld met de gevolgen van een tekortschietende opvoeding. Ook vinden zij ouders op hun weg als zij daar iets aan proberen te doen, bijvoorbeeld als ze een leerling straf geven. ,,Ouders hebben steeds meer de neiging de kant van hun kind te kiezen", zegt van de ondervraagden, ,,meestal zonder onze kant van het verhaal te beluisteren."
   ...»
   Hanne Obbink Bron: Trouw 08/12/2010
 • Probleem: kinderen worden niet opgevoed, omdat in de meeste huishoudens beide ouders werken

  • een schrikbarend groot deel van de ouders voedt hun kinderen niet op. Dat komt deels doordat in veel huishoudens beide ouders werken. De kinderen worden om acht uur op school gedropt. Daar begint voor hen een extreem lange werkdag, die standaard tien uur duurt. Rustmomenten zijn er niet, totdat ze om zes uur 's avonds van de kinderopvang worden opgehaald. Ouders en kinderen, beiden moe en snel geïrriteerd, moeten dan nog koken, eten en het gezellig met elkaar hebben. Opvoeden, met de onvermijdelijke bijbehorende fricties, is dan geen optie meer. Levert te veel wrijving op. ...»
   Marc Mijer bedrijfsjournalist Bron: Het Parool
 • Oplpssing: efft (Emotionally focused family therapy, de gezinsvariant van Emotionally focused couple therapy) Kinderen willen zich hechten aan hun ouders, zoals volwassen zich aan hun partner willen hechten

  • Die belofte huist in de lessen uit Emotionally focused family therapy (efft), een gezinsvariant op de zeer succesvolle Emotionally focused couple therapy voor stellen. Die therapie is ontwikkeld door relatietherapeut en hoogleraar klinische psychologie Sue Johnson. Zij ontdekte een patroon in de ruzies en meningsverschillen van haar cliënten met relatieproblemen, en zag dat ze allemaal op zoek waren naar één ding: emotionele verbondenheid. Het veilige gevoel bij hun partner terecht te kunnen, met wat dan ook, en door de ander gezien te worden. Gehechtheid zoals kinderen die bij hun ouders zoeken. Johnson richtte haar therapie in op die behoefte, en boekte ongekende resultaten. 70 tot 75 procent van de mensen met relatieproblemen loste hun conflicten op met eft - en wist hun hervonden verbonden gevoel ook vast te houden, bleek uit follow-up onderzoeken na twee jaar.

   Waarom zou je gezinnen waar geruzied of gezwegen wordt niet hetzelfde leren? Als die veiligheid ergens van belang is, dan is het tussen ouders en hun kinderen tenslotte. Zou het misschien kunnen dat de verbondenheid in deze gezinnen verstoord is door vergelijkbare emotionele blokkades?

   efft, de familievariant dus, staat nog in de kinderschoenen. Een grootschalig gerandomiseerd onderzoek naar het effect ervan loopt op dit moment, vertelt Furrow, maar de resultaten laten nog tot 2014 op zich wachten.

   In efft probeert een therapeut de emotionele relatie tussen gezinsleden te herstellen. Twee patronen komen in getroebleerde gezinnen vaak voor: de ouders zijn heel kritisch geworden op het kind, of ze zijn juist helemaal niet beschikbaar. De kinderen reageren daar op hun beurt weer op door zich terug te trekken of juist herrie te schoppen. Samen met de therapeut wordt onderzocht welke verlangens en behoeften onder het gemopper of de stilte liggen. Wat maakt dat een kind zich is gaan afsluiten voor de ouders? Wat maakt dat een ouder zo fel reageert op het kind? Beetje bij beetje wordt de houding van ouders en kinderen 'zachter' gemaakt, waardoor het voor de gezinsleden makkelijker wordt elkaar te bereiken. Zo wordt de veiligheid in het gezin vergroot en komen ouders en kinderen dichter bij elkaar.
   ...»
   Peggy van der Lee Bron: Psychologie Magazine 01/05/2013
  • De persoonlijke behoeften van ouders spelen in alle fases op. De lastige dreumes die ouders doet uitroepen: 'Hij dóét het erom!' Aarnoudse: 'Echt, een eenjarige heeft nog geen idee. Dat een ouder het gevoel heeft gemanipuleerd te worden, zegt iets over de behoefte die de ouder heeft. Namelijk om een competente vader of moeder te zijn, die serieus genomen wordt in zijn opvoedpogingen.' Aarnoudse had onlangs een gezin in behandeling waarin het goed ging zolang de kinderen nog gevoeglijk waren. 'Maar wat is eigen aan opgroeiende kinderen: ze verstoren wat ouders in hun hoofd hebben. Dat gaat van "Ik wil niet eten" tot "Ik heb geen zin meer om om negen uur naar bed te gaan omdat jij dat zegt". Gaandeweg wordt er steeds meer van je gevraagd. En in dit gezin ontwikkelde zich een heel destructief patroon. Waarin de vader zich steeds meer tekort voelde schieten, en dat probeerde te compenseren door controle te houden over zijn kinderen. Hij kon door zijn eigen gevoel van falen niet meer openstaan voor wat zijn kinderen gezien hun leeftijd nodig hadden: niet een vader die zei wat ze moesten doen, maar een vader die iets meer naast ze ging staan, ze hun gang liet gaan onder de woorden 'Klop je bij me aan als het niet lukt?' ...»
   Peggy van der Lee Bron: Psychologie magazine 01/05/2013
 • Oplossing: Goede band en zorgen dat je kind zich veilig bij je voelt.Bewust zijn van je eigen kwetsbaarheden, angsten en behoeften.

  • Furrow doelt daarbij op een veilige hechting. Kinderen die zich veilig voelen bij hun ouders ' veilig genoeg om zelf op onderzoek uit te gaan, veilig genoeg om te zijn wie ze zijn, boos of blij, om te spreken wanneer ze iets te vertellen hebben en te zwijgen wanneer ze stil willen zijn ' hebben een fundament onder hun leven dat geen storm omver kan rukken.Voor een sterke band is het volgens Furrow belangrijk om actief betrokken te zijn bij een kind, en oog te hebben voor zijn of haar behoeften en emoties. Laat dus merken dat je je zoon of dochter serieus neemt, en dat hij of zij bij je terecht kan. Verdriet, enthousiasme of boosheid opmerken, en je kind helpen die gevoelens te begrijpen.Daarvoor moet je je ook bewust zijn van je eigen kwetsbaarheden, angsten en behoeften, benadrukt Furrow. ...»
   Jim Furrow hoogleraar gezinstherapie Bron: Psychologie Magazine 18/04/2017
  • Op de dag waarop dit nummer verschijnt, komen internationale toponderzoekers en -therapeuten samen op het congres 'Creating connections' in Kaatsheuvel. Relatietherapeuten, psychiaters, ontwikkelingspsychologen, gezinstherapeuten en neuropsychologen: ze gaan spreken over het fundamentele belang van hechting. Want een kind dat zich veilig voelt bij zijn ouders, veilig genoeg om zelf op onderzoek uit te gaan, veilig genoeg om te zijn wie hij is, boos of blij, om te spreken wanneer hij iets te vertellen heeft en te zwijgen wanneer hij stil wil zijn, heeft een fundament onder zijn leven dat geen storm omver kan rukken.

   Maar de mogelijkheid om dat fundament te creëren, wordt bedreigd. Terwijl de stormen steeds harder waaien. Psycholoog en hoogleraar gezinstherapie Jim Furrow, dagvoorzitter op het congres: 'Meer en meer gezinnen vallen uit elkaar. We hebben het druk. En het leven wordt steeds ingewikkelder. Vroeger waren gemeenschappen kleiner, was alles duidelijker en vertrouwder, tegenwoordig handelen we met de hele wereld. En er is van alles in die wereld wat we niet begrijpen. Dat maakt angstig. En angst kan een goede hechting in de weg staan.'

   Onze eigen angsten en onzekerheden: naast gebrek aan tijd zijn het de grootste bedreigers voor de veilige basis die elke ouder zijn kind wil bieden. Als één ding naar voren komt uit de gesprekken met Furrow en de Nederlandse psychotherapeut Berry Aarnoudse, de organisator van het congres in Kaatsheuvel, dan is dat het. Dat, plus het goede nieuws dat het nooit te laat is om er iets aan te doen.
   ...»
   Peggy van der Lee Bron: Psychologie Magazine 01/05/2013
 • Oplossing: Leraren hebben een mede opvoedende functie. Als ze de leerling straf geven zouden ze de ouders meteen moeten inlichten om verdere problemen te voorkomen

  • Het is heel slecht voor de orde in de klas als ouders de leraar afvallen, bevestigt Peter Teitler van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht ; hij schreef het boek 'Lessen in orde'. ,,Vroeger, als ik straf kreeg op school en ik vertelde dat thuis, dan kreeg ik van mijn vader nóg eens straf", vertelt hij. ,,Tegenwoordig willen veel ouders vooral laten merken dat ze een 'goede band met hun kind' hebben. Maar door de kant van hun kind te kiezen als dat op school straf krijgt, ondergraven ze het gezag van de leraar."

   Dat zou niet moeten, want leraar en ouder zijn beiden opvoeders; die zouden één lijn moeten trekken. Als dat niet gebeurt, ontstaat een 'perverse triade', zoals Teitler het noemt, een driehoek die uit het lood getrokken is. ,,Als een van de opvoeders - de ouder - een coalitie aangaat met een kind, zet 'ie z'n medeopvoeder - de leraar - in de kou. Ook als ouders het niet eens zijn met een leraar, moeten ze voorkomen dat ze tegenover elkaar komen te staan."

   Teitler, die zelf ook aardrijkskundeleraar is, heeft het wel eens meegemaakt. Hij legde een jongen straf op, maar die kreeg van zijn vader te horen: ik ben het er niet mee eens, je hoeft de straf niet uit te voeren. Om duidelijk te maken wat die vader deed, vroeg Teitler de jongen vervolgens: moet je thuis wel eens een klusje doen? ,,Ja, dat moest 'ie, zei hij. Nou, zei ik toen, zeg maar tegen je vader dat dat van mij niet hoeft."
   ...»
   Peter Teitler Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht Bron: Trouw 08/12/2010
  • Maar veel leraren gaan zulke confrontaties met ouders uit de weg, zegt René Kneyber, docent wiskunde en schrijver van het boek 'Orde houden in het vmbo'. ,,Als ze weten dat ze direct de ouders op hun dak krijgen zodra ze iemand straffen, dan doen ze het maar niet. Zo laten leraren zich lamleggen."

   Hoe moet het dan wel? Niet door ouders links te laten liggen, zegt Kneyber. ,,Ouders vertrouwen hun kinderen aan je toe, en alleen al daarom moet je hen serieus nemen. Maar de school is voor hen een soort black box: ze horen alleen de verhalen van hun kinderen, ze vertrouwen het niet helemaal, maar ze weten niet precies wat er gebeurt."

   Dat is een wankele basis voor een goede verstandhouding, en daarom neemt Kneyber aan het begin van het schooljaar met alle ouders contact op. ,,Als er iets gebeurt, moet de drempel om elkaar te bellen laag zijn. Je merkt ook: als leerlingen weten van het contact tussen leraar en ouders, gedragen ze zich in de klas gematigder."

   Maar veel leraren nemen die moeite niet, blijkt uit de Trouw-enquête. Slechts 7 procent van de leraren neemt altijd contact op met de ouders als ze iemand straffen (op het vwo is dat zelfs maar 1 procent). Eén op de acht ondervraagden zegt dat school of leraar pas contact opneemt met de ouders als hun kind geschorst wordt of van school gestuurd - en dan heeft een leerling het dus héél bont gemaakt. ,,Oei", reageert Kneyber. ,,Dan denk ik meteen aan wat er gedaan had kunnen worden om problemen te voorkomen."
   ...»
   René Kneyber docent wiskunde en schrijver van het boek 'Orde houden in het vmbo' Bron: Trouw 08/12/2010
 • Oplossing: De dingen die de leraren op een school toestaan moeten onder alle leraren gelijk zijn

  • Onbegrijpelijk, vinden Teitler, Kneyber en Velderman. ,,Als je probleemgedrag in de hand wil werken, moet je het zo doen: evenveel soorten regels als er leraren zijn", zegt Teitler. ,,Stel, de schoolregel is: iedereen blijft tot de bel in de klas. Maar één leraar zegt tien minuten voor die bel: vooruit, ga maar vast. Dan krijgt een ander van zijn klas te horen: wat lullig, bij die-en-die mogen we wél eerder weg. Die eerste zadelt z'n collega dus op met een probleem."
   Leraren en scholen zouden het zich al met al veel makkelijker kunnen maken, concluderen ze alle drie. Maar dan moet de taboesfeer rond straffen verdwijnen, dan moet de lerarenopleiding er serieus aandacht aan gaan besteden én dan moeten schooldirecties zich ermee bemoeien. ,,Een docententeam moet schouder aan schouder staan", zegt Kneyber. ,,Als de directie de noodzaak daartoe niet ziet en er geen werk van maakt, kwakkelt het maar door. Dan geef je de chaos op school een kans."
   ...»
   Peter Teitler; René Kneyber en Harrie Velderman Bron: Trouw 03/12/2010
 • Oplossing: persoonlijk gesprek door kraamverzorger of jeugdverpleegkundige

  • Negen weken geleden is ons eerste kleinkind geboren. De kraamverzorgster van onze dochter gaf voorlichting over huilen en liet een cd zien met aansprekende en ook schokkende verhalen van ouders met ontroostbare baby's. Dringend advies was om vooral hulp te vragen en je daarvan niet door schaamte te laten weerhouden. Deze info kwam op het juiste moment en sprak daardoor aan. Ik zie hier een rol weggelegd voor de kraamverzorgende en voor de jeugdverpleegkundige.

   Niet in de vorm van een verplichte cursus, maar in een persoonlijk gesprek thuis of op het consultatiebureau. Op die manier bereik je ook ouders die zich om allerlei redenen niet zullen aanmelden voor een cursus.
   ...»
   Ria Rodenburg lezer Trouw Bron: Trouw 23/11/2016
 • Oplossing: opvoedcursus of ouderschapscursus voor nieuwe, maar ook voor stellen die al ouder zijn

  • Ik geloof niet dat een ouderschapscursus de kindermishandeling op korte termijn kan verminderen. Toch ben ik een voorstander van meer begeleiding van (aanstaande) ouders. Waarom zijn puppy-cursussen wel populair voor nieuwe hondenbezitters en is er voor nieuwe ouders nagenoeg geen laagdrempelig aanbod. Zelf kampten wij met een kind dat 's avonds niet in slaap wilde komen. Na maanden zijn we eindelijk naar een opvoedwinkel gestapt. Die gaven een simpele aanpak waardoor het probleem in drie dagen was verholpen. Waarom heeft niemand ons dit eerder verteld, dacht ik. Daarom denk ik dat een gratis opvoedcursus met veel praktische tips gaat bijdragen om nieuwe ouders op weg te helpen. ...»
   Sander Hefting lezer Trouw Bron: Trouw 23/11/2016
  • Ouderschapscursussen zijn voor alle ouders nuttig om te volgen. Het aanbieden ervan zou echter niet alleen gedaan moeten worden vanuit de overweging dat in gezinnen met 'geïnstrueerde' ouders dan minder kindermishandeling zal voorkomen, maar vanuit een bredere invalshoek. Zoals het bieden van handvatten hoe ouders, in bijvoorbeeld de situatie waarin hun kind niet luistert, anders en effectiever kunnen reageren dan het met stemverheffing uiten van boze terechtwijzingen of het geven van een pak slaag. Het ouderschap is een vak dat geleerd moet worden. ...»
   D. Tompot lezer Trouw Bron: Trouw 23/11/2016

reacties

reacties

reageer

poll