Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

werkgroep 10 tentamenvoorbereiding door Isa, Amber en Shakiela

Mattermap door Shakiela Bouwer 14 mei 2018

Sociale Dynamiek

 • Positie 1.

  • Het occupy protest in LA was veel succesvoller dan in Amsterdam, doordat het beter gebruik maakte van lokale problematiek en netwerken. Het protest kreeg hierdoor een lokalere boodschap, wat het protest kracht gaf en ervoor zorgde dat het protest langer en beter kon worden uitgedragen. Het protest was dus geslaagd in Los Angeles zoals in het onderstaande citaat te lezen is.
   "In short, the major reason for the divergent trajectories of Occupy in the two cities is that, in LA, Occupy became embedded in a local activist milieu whereas in Amsterdam it did not." (J. Uitermark & W. Nicholls, 2012, p. 300).
   De drijvende krachten in deze tekst zijn economie en maakbare samenleving, omdat economische en sociale ongelijkheid de beweegredenen waren van het protest. De staat is een drijvende kracht omdat protesten eigenlijk altijd te maken hebben met de staat.
   ...»
   Justus Uitermark & Walter Nicholls Bron: Routledge 14/05/2018
 • Positie 2.

  • In het stuk van Mamadouh (1992) definieert in haar stuk wat een ‘urban social movement’ inhoud. Volgens Mamadouh is het een netwerk van organisatoren, groepen en individuen die samen collectieve acties uitvoeren voor alternatieve gemeenschappelijke waarden en sociale veranderingen te bereiken. Drie voorbeelden van protestbewegingen zijn: Provo, Oranje Vrijstaat en de krakersbeweging. De protestbewegingen zijn beoordeeld in hoeverre het ‘urban social movements’ zijn.
   ‘’But the squatting movement is the only one which was involved in achieving concrete alternative uses for complexes, blocks, buildings and houses. The Provo movement and the Orange Freestate were more protest movements than social movements, because their actions were largely symbolic.’’ (Mamadouh, 1992, p. 126).
   De drijvende krachten van deze tekst zijn de maakbare samenleving en de staat. De maakbare samenleving gaat deels over normen en waarden, wat een drijvende kracht is voor de alternatieve gemeenschappelijke waarden en sociale veranderingen waar de protestbewegingen op uit zijn. De staat is een drijvende kracht, omdat de staat politieke veranderingen in gang zet. De tekst gaat over drie sociale bewegingen die politieke veranderingen meemaken en daartegen protesteren.
   ...»
   Virginie Mamdouh Bron: Universiteit van Amsterdam 14/05/2018
 • Positie 3.

  • "Het PBL bekijkt ruimtelijke vraagstukken in het licht van historische en toekomstige demografische ontwikkelingen. Op basis daarvan kan een ruimtelijke agenda worden opgesteld die recht doet aan de regionale verschillen in demografische ontwikkeling van Nederland." (Planbureau voor de leefomgeving, 2014)
   In deze prognose wordt een overzicht gegeven over de oorzaken en gevolgen van krimp- en groeiregio's, veilig wonen met waterrisico, stadsgroei en milieu. Alle drijvende krachten komen erin terug want het gaat over de Nederlandse bevolking en alles eromheen in het verleden, heden en toekomst.
   ...»
   Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 14/05/2018

reacties

reacties

reageer

poll