Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

les 2 vraag 6 : zet de citaten op hun plek

Mattermap door Debat in de klas 29 mei 2017

Moet het dragen van een valhelm verplicht worden voor fietsers?

 • citaten voor

  • Ik zal bij elke mogelijkheid pleiten voor het gebruik van een helm, omdat het aantoonbaar mensenlevens scheelt
   Jac Wismans hoogleraar Universiteit van Gothenburg Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Helaas overlijden elk jaar gemiddeld 19 jonge fietsers aan de gevolgen van dit hoofdletsel.
   Bike Totaal Leverancier van valhelmen Bron: juijn.biketotaal.nl
  • Fietsers worden net als scooters en brommers makkelijk over het hoofd gezien en worden daardoor vaak aangereden. 67.000 fietsers komen jaarlijks op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Ongeveer de helft daarvan heeft hoofdletsel of iets anders aan het hoofd. Door het dragen van een helm zal dit aantal verminderd worden. ...»
   Scholieren.com Bron: scholieren.com
  • Het is geen arm/been breuk die zomaar hersteld maar een letsel voor heel je leven.
   Inge62 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Van alle fietsers in Nederland die ernstig gewond raken door een fietsongeval, heeft bijna een derde hoofd- en/of hersenletsel. Bij fietsongevallen met een motorvoertuig loopt bijna de helft van de fietsers hoofdletsel op (47%) ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Kwestie van gewoonte.
   Een autogordel doe je toch ook om als je in de auto zit.
   Inge62 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Op basis van een vragenlijstonderzoek in Noorwegen concluderen Fyhri et al. (2012) dat fietsers niet riskanter gaan fietsen vanwege de helm, maar dat het causale verband omgekeerd is: juist omdat deze fietsers de neiging hebben tot riskant fietsgedrag, gebruiken ze beschermende middelen zoals de fietshelm. ...»
   Fyhri et all (2012) Bron: swov.nl
  • Hierbij concluderen Olivier et al. (2014; 2016) dat nog niet overtuigend is vastgesteld dat fietshelmwetgeving tot minder fietsen zou leiden. Berenbaum et al. (2015) concluderen dat er erg wisselende resultaten zijn over de effecten van fietshelmwetgeving op fietsgebruik. Kraemer (2016) concludeert op basis van Amerikaanse data dat het helmgebruik bij studenten toeneemt door een helmverplichting, terwijl het bewijs over de effecten op fietsgebruik niet eenduidig was. ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Op basis van computersimulaties van drie typen fietsongevallen, stelden Fahlstedt et al. (2016) vast dat een fietshelm het risico op een hersenschudding met meer dan 50% kon verminderen en het risico op een schedelbreuk met meer dan 90%.   ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Volgens drie van elkaar onafhankelijke bronnen ... vermindert een fietshelm het risico op hoofd- en hersenletsel bij een botsing of valpartij.
   SWOV, Wetenschappelijk onderzoeksbureau verkeersveiligheid Bron: swov.nl
 • citaten tegen

  • We zijn bang dat een verplichting het fietsen zal ontmoedigen. Een helm geeft fietsen ten onrechte een imago van onveiligheid.
   Fietsersbond Arien de Jong Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Onderzoek in Zweden onder scholieren tot 15 jaar over de effecten van de helmdraagplicht tonen negatieve gevolgen aan betreffende het fietsgebruik binnen deze groep. Het fietsgebruik zakte tientallen procenten in de twee peiljaren 1983 en 2007. Dit is dus niet zomaar aan de ingevoerde helmplicht ingaande 2005 toe te schrijven, maar er aangetoond dat deels de helmplicht het fietsen ontmoedigd. Dalend fietsgebruik door helmplicht wordt in Denemarken nog steeds waargenomen. ...»
   Bike Totaal Leverancier van fietsen en valhelmen Bron: juijn.biketotaal.nl
  • Heel veel mensen stappen dan voor elk klein ritje in de auto. Voor dat boodschapje zet ik geen helm op.
   plhb1959 Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Een mogelijke keerzijde is dat een helmverplichting het fietsgebruik vermindert, wat negatief kan zijn voor de volksgezondheid. De Jong (2012) heeft uitgerekend dat dit zwaarder weegt dan de mogelijke voordelen van meer fietsveiligheid. Ook Sieg (2014) komt voor Duitsland tot de conclusie dat fietshelmwetgeving tot meer kosten dan baten leidt... ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Het is daarna nog maar een kleine stap om ook voetgangers een helmplicht te geven. Het einde is dan zoek.
   Hans de Bles Forum ANWB website Bron: anwb.nl 04/11/2016
  • Volgens de Fietsersbond zal een helm weinig verschil maken bij een botsingen met een auto.
   Fietsersbond Arien de Jong Bron: nu.nl 30/08/2012
  • Botbreuken komen bij fietsers veel vaker voor dan iets aan het hoofd. En met een helm voorkom je echt geen botbreuken. Bij de fietsersbond komen ruim 10.000 klachten per jaar binnen over slechte fietspaden en wegen. ...»
   Scholieren.com Bron: scholieren.com
  • Sommige studies laten zien dat de fietshelm een mogelijk ongunstig effect heeft op ongevalsbetrokkenheid. Dat zou dan het gevolg zijn van ‘gedragsadaptatie’: doordat fietsers zich met een fietshelm veiliger voelen, vertonen ze mogelijk riskanter fietsgedrag. ...»
   SWOV, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Bron: swov.nl
  • Robinson (2006) geeft aan dat fietsers met een helm mogelijk zelf meer risico's nemen of met meer risico benaderd worden door automobilisten. Het is niet duidelijk in hoeverre dit ook in de praktijk het geval is. Het onderzoek van Robinson is hiervoor te beperkt ...»
   Robinson geciteerd door SWOV Bron: swov.nl
  • Tot slot wordt wel verondersteld dat fietshelmen het risico op nekletsel zouden verhogen (Elvik, 2013), maar daarvoor is in de meta-analyse van Olivier & Creighton (2016) geen bewijs gevonden
   Olivier & Creighton geciteerd door SWOV Bron: swov.nl
  • Walker (2007) vond dat automobilisten zich riskanter gedroegen ten opzichte van een fietser met een helm: bij het inhalen reden zij dichter langs de fietser met een helm dan langs de fietser zonder helm. Als mogelijke verklaring noemt hij dat de automobilist gehelmde fietsers als vaardiger ziet dan de ongehelmde fietser, waardoor hij kleinere veiligheidsmarges neemt. ...»
   Walker geciteerd door SWOV Bron: swov.nl
 • Nee, want dat mogen fietsers zelf kiezen

  • Ik denk dat het een vrijwillige keuze moet blijven.
   Melanie Schultz oud-minister van Verkeer en Waterstaat Bron: rtlnieuws.nl 06/02/2015
  • Misschien is het verstandig voor degenen die de grens van de acceptabele snelheid van 25 à 30 km/u overschrijden. Racefietsers, mountainbikers, speedpedelecers bijvoorbeeld. En voor
   kwetsbare fietsers, zoals kinderen.....
   Laat alle andere fietsers vooral zelf kiezen om al dan niet een helm op te zetten ...»
   ANWB Ferry Smith, directeur Algemeen Ledenbelang Bron: verkeerskunde.nl
 • Nee, want...

 • Ja, want...

 • Ja, want...

reacties

reacties

reageer

poll