Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Financiering of geldprijs voor een goed journalistiek idee

Mattermap door Gemma van der Kamp 03 juli 2013

Geld voor de journalistiek; waar vind je dat nog?

 • Crowdfunding

  • Amerikaanse crowdfundingsite: je project staat een paar weken op de site en die tijd krijg je om geld op te halen. Insteek is wat intenser dan Nieuwspost: je zet je project online en gaat er vervolgens alles aan doen om een 'community op te bouwen door je project op sociale media etc te posten en te promoten. Vooral belangrijk is dat je iets teruggeeft aan de donateur die eigenlijk een soort abbonement op jouw product hebben: naast je verhalen een extra inkijk in de 'making of' van je project. Das Magazine en Tomorrow haalden veel geld op voor hun initiatief via Kickstarter. ...»
   Kickstarter Amerikaanse crowdfunding platform Bron: Kickstarter
  • Yournalism is een crowdfundingplatform voor onderzoeksjournalistiek. Producties worden gemaakt aan de hand van vragen van lezers en journalisten en redacties.
   Yournalism Crowdfunding voor onderzoeksjournalistiek Bron: Yournalism
  • Algemene website voor crowdfunding, met een sectie journalistiek voor journalistieke projecten uit Afrika, Europa, Azië en de VS
   FundedByMe Crowdfundingplatform Bedacht in Zweden Bron: Funded by me
  • Internationaal crowdfundingplatform voor 'creatieve en innovatieve ideeën' met een sectie Journalistiek. Niet heel groot nog. Ook hier geldt dat het belangrijk is om iets terug te kunnen geven aan de donateur. ...»
   Kisskissbankbank Crowdfunding Frans van oorsprong Bron: Kisskissbankbank
  • Crowdpress is een Nederlandse journalistiek crowdfundingwebsite van VersPers, een open platform voor journalistiek. Lang niet alle projecten slagen maar omdat de site Nederlands is, is de kans in vergelijking met een internationaal crowdfundingplatform groter dat het publiek jouw project wil steunen. ...»
   Crowdpers crowdfundingplatform van VersPers Nederlands Bron: VersPers
  • Voor de kunst is een Nederlands crowdfundingplatform in de creatieve sector, waaronder de journalistiek.
   Voor de kunst Crowdfundingplatform Bron: Voor de kunst
 • Europese Unie?

  • De Creative Europe Desk geeft advies over de subsidieregelingen van de Creative Europe - subprogramma's MEDIA en Culture - en biedt begeleiding bij het doen van een aanvraag. De Creative Europe Desk onderhoudt nauwe contacten met de centrale organisatie van het Creative Europe programma in Brussel en met de Creative Europe Desks en Antennes in de overige lidstaten. U kunt bij de Creative Europe Desk NL - MEDIA terecht voor:
   ?informatie over de regels, procedures en deadlines van de diverse regelingen voor de audiovisuele sector;
   ?advies en begeleiding bij het aanvragen van steun;
   ?hulp en/of bemiddeling bij het zoeken naar specifieke informatie en/ of samenwerkingspartners uit andere Europese landen;
   ?informatie over andere Europese fondsen en aanvullende financiering.
   ...»
   Creative Europe Desk Advies over subsidieregelingen Bron: mediadesknederland.eu 15/05/2013
  • In Europa geldt: Wil je in aanmerking komen voor Europese subsidies, dan moet je samenwerken met partners in andere landen. Een website is vaak in EU-projecten een klein onderdeel van een groter project met een andere doelstelling. Denk aan digitale voorzieningen tussen overheid en burger. Dat is dan het project. Het bouwen van een site waarop je dan voorzieningen aanbiedt, is een klein onderdeel daar binnen. Of er moet een website gemaakt worden om over een project te communiceren. Bijvoorbeeld: er wordt met EU-subsidie een bepaalde voorziening gebouwd. Dan moet er een website komen waarop de bouw wordt uitgelegd, + aangeven dat er EU geld inzit.” ...»
   Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Advies over subsidiesaanvraag Bron: Voorlichter Expertisepunt 14/05/2013
  • De kans dat de EU subsidies geeft aan journalistieke projecten is klein; wel is het slim om de 'Funding opportunities' van de Digitale Agenda in de gaten te houden. Een in de zoveel tijd doen zijn een 'call for tender' of ' Call for proposals' uit. Een project gericht op onderzoek en samenwerking in Europess verband, maakte het meeste kans ...»
   Digital Agenda Beheer Neelie Kroes Europese Unie Bron: Europese Unie
 • Regelingen voor (journalistieke) start-ups

  • Naast The Challenge voor net afgestudeerde journalisten heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ook meerdere subsidieregelingen voor vernieuwende journalistiek ideeën.
   Stimuleringsfonds voor Journalistiek Bron: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • Kans voor studenten of net afgestudeerden om een vernieuwend idee voor de journalistiek om te zetten in een concreet product. The Challenge brengt jonge journalisten in contact met uitgevers, omroepen en investeerders. ...»
   The Challenge Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 25.000 toelage Bron: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • Starterslift begeleidt creatieve ondernemers, waaronder journalisten, in Brabant met het uitrollen van hun bedrijven.
   Starterslift Bron: Starterslift 09/11/2016
 • Nederlandse beurzen en subsidies

  • Heb je een initiatief dat onafhankelijke, kritische media stimuleert of een sterke, integere democratische rechtsstaat waarborgt of hooghoudt? Past het binnen onze pijlers waarheidsvinding, media-innovatie, fundamentele rechten en vrijheden, daadkrachtige democratie of ge- en herdenken? Doe dan een aanvraag. ...»
   Stichting Democratie en Media Stichting Democratie en Media Subsidies, leningen en investeringen Bron: Stichting Democratie en Media
  • De doelstelling van de Werkbeurs Bijzondere Journalisten is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De steun wordt verleend aan de hand van subsidies van individuele journalisten. Belangrijke criteria: project is tijdrovend, brengt hoge kosten met zich mee, moet uitstijgen boven normale journalistiek en een bijzonder thema hebben. ...»
   Werkbeurs Pascal Decroos Fonds Pascal Decroos Bron: Pascal De Croos
  • Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft verschillende subsidieregelingen voor onderzoek, innovatieve langdurige projecten, start-ups en korte projecten.
   Stimuleringsfonds voor de Journalistiek SvdJ Bron: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
  • Het Fonds voor Bijzondere Journalistiek Projecten verleent verschillende journalistieke subsidies. Voor longreads, reportages en boeken maar ook steunt het Fonds beginnende journalisten met startsubsidies tot 3.000 euro. Elk jaar verstrekt het Fonds BJP ook een beurs aan een journalist voor een verblijf van 5 maanden in het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study). ...»
   Fonds Bijzonder Journalistieke Projecten Fonds BJP Verleent ook start- en onderzoekssubsidies Bron: Fonds BJP
  • Postcode Loterij Fonds voor journalisten die een reportage willen maken over mens, milieu en natuur in ontwikkelingslanden maar daar het budget niet voor hebben. Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en verblijfskosten tot maximaal 5.000 euro. Hiernaast wordt er vijf keer per jaar een bedrag van maximaal 16.500 euro beschikbaar gesteld voor diepgravende, kritische onderzoeksjournalistiek. ...»
   Free Press Unlimited samenwerking met Free Press Unlimited Vergoeding tot 5.000 euro Bron: Free Press Unlimited
  • Lira Startsubsidie voor Jonge Journalisten. Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) beheert ook gelden uit het Lira Auteursfonds Reprorecht die Stichting Lira beschikbaar stelt voor artikelen en reportages van jonge journalisten. Journalisten geboren in 1985 of later kunnen een beroep doen op deze startsubsidie. Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage (maximaal € 1.500,-). ...»
   Lira Startsubsidies voor Jonge Journalisten Fonds BJP Bron: Fonds BJP
  • De Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) heeft een overzicht van beurzen en subsidies voor journalistiek projecten.
   Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek VVOJ Bron: VVOJ
  • Bent u journalist, werkt u in de regio en bent u van plan om diepgravend journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Mediafonds. Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. ...»
   Mediafonds Provincie Groningen Bron: provinciegroningen.nl
 • Nederlandse prijzen

  • De M.J. Brusseprijs is een jaarlijkse prijs voor het journalistieke boek.
   Fonds BJP M.J. Brusseprijs Prijs is 10.000 euro Bron: Fonds Bijzonder Journalistiek Projecten
  • De Aad Struijs Persprijs is een onafhankelijke jaarlijkse vakprijs voor professionele Nederlandstalige reis- en toerismejournalistiek. Prijs voor 2013 uitgereikt, in 2014 nieuwe inschrijvingen.
   Aad Struijs Voor reisjournalistiek 1500 euro geldprijs Bron: Aad Struijs
  • De Gouden Greep is de prijs voor de beste journalistieke productie van het jaar in de land- en tuinbouwjournalistiek. De prijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Land- en tuinbouwjournalistiek (NVLJ). Door met de Gouden Greep mee t doen, maak je ook kans om de Alfred van Dijkprijs, de prijs van de IFAJ, de internationale vereniging van agrarische journalisten, te winnen. ...»
   NVLJ De Gouden Greep Prijsbedrag onbekend Bron: Nederlandse Vereniging Land- en Tuinbouwjournalistiek
  • De Bob Den Uyl-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het beste literaire en/of journalistieke reisboek. Uitreiking jaarlijks rond mei.
   VPRO Bob Den Uyl-prijs 5000 euro prijs Bron: VPRO
  • De Mr. Eva Meillo prijs, voor objectieve en informatieve berichtgeving over het werk van het Openbaar Ministerie, gericht op een breed publiek. Wordt om het jaar uitgereikt, journalisten kunnen nu al inzenden voor 2014. ...»
   Eva Meillo Ter nagedachtenis aan officier van Justitite Eva Meillo 10.000 euro Bron: memp.nl
  • De PostOnline heeft vrijwel alle Nederlandse journalistieke prijzen op een rij gezet. Inmiddels bestaan ze niet allemaal meer, maar het geeft een goed idee van wat er allemaal is.
   ThePostOnline Nieuwswebsite Bron: thepostonline.nl 08/07/2011
  • De Vereniging van Onderzoeksjournalisten heeft een (redelijk) up to date overzicht van journalistieke prijzen in Nederland, en enkele in het buitenland.
   VVOJ Verzameling journalistieke prijzen Bron: Vereniging van Onderzoeksjournalisten
  • Het bekende International Documentary Festival deelt elk jaar verschillende prijzen uit voor documentaires - waaronder Studentprojecten en Digital Storytelling. De concurrentie is groot, maar wie niet waagt, wie niet wint. Prijzen lopen op tot 12.500 euro. ...»
   IDFA Awards Prijzen voor documentaires Bron: IDFA
 • Buitenlandse prijzen, ook voor internationale journalisten

  • Knight International Journalism Award wordt toegekend aan journalisten wiens verslaggeving een 'verschil heeft gemaakt in de levens van journalisten wereldwijd'. Vooral correspondenten met verhalen over oorlogsmisdaden, corruptie krijgen de prijs. Maar ook uitgevers die ondanks perscensuur, onafhankelijkheid behouden, worden beloond. ...»
   Knight International Journalism Award Journalistiek Award Prijsbedrag onbekend Bron: The Knight Foundation
  • News Innovation Award wordt toegekend aan bedenkers van nieuwe technologieën, zoals nieuwe diensten, tools die nieuwsvergaring makkelijker maken en mediawijsheid bevorderen. Ook nieuwsorganisatie die erin slagen informatie toch bij de mensen te krijgen, ondanks overheden die door censuur informatievergaring heel moeilijk maakt. ...»
   International Centre For Journalists ICFJ Prijs onbekend Bron: International Centre For Journalists
  • European Press Prize wordt toegekend aan journalisten die 'moedige journalistiek' hebben bedreven: kritische onderzoekjournalistiek die overheid, economie en politiek kritisch volgt en burgers daar wijzer mee maakt. Winnaars van dit jaar: Griekse journalist over waarom ' Griekenland in Eurozone moet blijven'; onderzoek naar een Deens agent die een rol speelde in de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme; Engelse journalist die 'Reading the riots', een analyse van de rellen in Engeland uitvoerde. ...»
   European Press Prize European Press Prize Next call begin 2014 Bron: European Press Prize
  • Webby Awards 'eert excellentie op het web'. De lat ligt hoog: eerder wonnen Instagram, the Huffington post, BBC, the Guardian awards in verschillende categorieën. Nieuwsmedia, maar ook kunstenaars etc kunnen hun websites/online project inzenden. Nieuwe termijn voor inzendingen onbekend. ...»
   Webby Awards Prijsbedrag onbekend. Bron: Webby Awards
  • Data Journalism Award is the enige internationale prijs voor datajournalistiek. De Volkskrant is afgelopen jaar genomineerd geweest voor deze Award. Volgend oproep voorjaar 2014. ...»
   Data Journalism Award Global Editors Network 8 prijzen van in totaal 15.000 euro Bron: Global Editors Network
  • Getty Images Portrait Prize voor portretfoto's gemaakt door fotografen die minder dan 5 jaar in het vak zitten.
   Getty Images Portrait Prize Fotografie Prijzen tot 10.000 dollar Bron: Getty Images
  • Writing for Central Europe is een prijs voor journalisten van wie de verhalen de Europese intergratie en samenwerking bevorderen. Journalisten die verslag doen van minderheden en met hun werk proberen vooroordelen over andere Europese landen weg te nemen, maken veel kans. Nieuwe inzendingen voorjaar 2014. ...»
   Writing for Central Europe Austria Press Agency 5.000 euro prijs Bron: Writing for Central Europe
  • Amnesty International Media Awards for verslaggeving van mensenrechtenkwestie en ervoor zorgen dat burgers bewust worden van mensenrechtenschending. Er zijn verschillende categorieen; uiteenlopend van studentenjournalistiek, televisie, radio, print, digitaal tot magazinejournalistiek. Volgende oproep voor inzendingen eind 2013/begin 2014 ...»
   Amnesty International Amnesty International Media Awards Prijsbedrag onbekend Bron: Amnesty International Media Awards.
  • Online Journalism Award zijn voor websites en alle digitale platforms zoals smartphones, tabletapps waarvan journalisten de content hebben gemaakt of bewerkt. Ook tools, De Award is voor zowel individuelen als organisaties. De inzendingen mogen ook niet-Engelstalig zijn. Voor 2013 is de deadline 21 juni. ...»
   Online News association Online News Association Rond 5.000 dollar prijs Bron: Online News Association
  • Courage in Journalism Award is de enige award speciaal voor 'moedige' vrouwen in de journalistiek. Onbekend wanneer volgende oproep voor inzendingen is. ...»
   Courage in Journalism Award IWMF Prijsbedrag onbekend Bron: International women's media foundation
  • Global Investigative Journalism Award is een prijs voor journalisten die hebben geschreven over een ontwikkelingsland en daarvoor onder moeilijker omstandigheden en in onveilige situaties hebben moeten werken. Nieuwe inzendingen in 2014. ...»
   Global Shining Light Award Global Investigative Journalism Network 1.000 dollar prijs Bron: Global Investigative
  • Columbia University of New York heeft verschillende prijzen, waaronder de prestigieuze Pulitzerprijs. De meeste prijzen zijn bestemd voor journalisten die in Amerikaanse media hebben gepubliceerd. ...»
   Columbia Journalism School Columbia University of New York Diverse prijzen Bron: C
 • Buitenlandse beurzen en subsidies

  • Amerikaans: The Knight Foundation steunt vrijheid van meningsuiting en excellentie in journalistiek. De organisatie steunt ideeën, leiders en initiatieven de journalistiek vooruithelpen, met een speciale aandacht voor innovatief gebruik van nieuwe technologieën in journalistiek. ...»
   The Knight Foundation Amerikaanse subsidieverlener Alleen voor initiatieven in VS Bron: The Knight Foundation
  • The Innovation in Development Reporting Grant Programme voor journalisten uit acht Europese landen die op een creatieve, innovatieve manier schrijven over ontwikkelingssamenwerking. Het fonds verschaft jaarlijks tussen de 25 en 30 subsidies, variërend van 8.000 tot 20.000 euro per project. Deadline voor inzenden 2 september 2013. ...»
   Journalism Grants The Innovation in Development Reporting Grant Programme Tot 20.000 euro subsidies Bron: European Journalism Centre
  • Journalismfund.eu steunt teams van journalisten uit verschillende landen die vanuit hun land, aan herzelfde verhaal werken. Zo wordt er breed onderzoek gedaan en wordt ook een Europa-breed publiek bereikt. Individuele journalisten worden zelden gesteund. Onbekend wanneer de volgende ronde voor inzendingen is. ...»
   Journalismfund.eu Fund for investigative journalism Maximaal subsidiebedrag onbekend Bron: Journalismfund.eu
  • Berthabritdoc voor maatschappij-kritische en bewogen documentaires van minimaal 60 minuten.
   Britdoc Bertha Foundation Beurzen van 5.000-50.000 euro Bron: BB Journalism Fund
  • The investigative Funds voor onderzoeksjournalistiek die uiteindelijk in Amerikaanse media moet wordt gepubliceerd. Aanvragen hele jaar door.
   The Investigative Fund Project of the National Institute Van 500 tot 10.000 dollar Bron: National Instittute
  • De IRP fellowships geeft journalisten uit de hele wereld de kans om orginele, verdiepende journalistiek te bedrijven. Het fellowship moedigt journalisten aan om 'vergeten' onderwerpen te verslaan die van globaal belang zijn. ...»
   International Reporting Project IPR Reporting Fellowship Bron: internationalreportingproject.org
  • Het International Journalist'Network zetten en aantal journalistieke fellowships/beurzen op een rij.
   International Journalist'Network Bron: ijnet.org
  • Het ‘Digital News Initiative Innovation Fund’ is een fonds van Google met daarin 150 miljoen euro. Het is bedoeld om innovatie in online journalistiek te ondersteunen en te stimuleren. Met het geld wordt er ruimte gecreëerd om te experimenteren. Er wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën. Voor de zogeheten prototype projects, die in de beginfase van ontwikkeling verkeren, wordt maximaal 50.000 euro aan subsidiegeld toegekend. Middelgrote projecten kunnen maximaal 300.000 euro krijgen en grote projecten komen mogelijk in aanmerking voor een hogere subsidie. ...»
   Digital News Initiative Innovation Fund Google Bron: digitalnewsinitiative.com
  • Dit fellowship is voor Amerikaanse studenten óf studenten die met een geldig visum in Amerika studeren voor een periode. Je moet een passie hebben voor journalistiek met een speciale focus op datajournalistiek of vrijheid van meningsuiting op het internet. Je hebt ook interesse in het ontdekken of ontwikkelen van business modellen die de industrie vooruit helpen. ...»
   Google News Lab Fellowships Google News Lab Bron: newslab.withgoogle.com
  • Ondersteunt teams van Europese journalisten die verdiepend, cross-border onderzoek willen doen. Ze bieden tweejaarlijkse grants tot 5.000 euro voor het maken van een cross-border verhaal om een nieuws- of achtergrondstuk te realiseren. ...»
   Reporters in the Field Robert Bosch Stiftung Bron: bosch-stiftung.de
  • De Open Society Foundation steunt organisaties, start-ups en individuen die een project starten die de kernwaarden van de Open Society Foundation raakt: een levendige en open democratie die samen met andere wordt bewerkstelligd. Denk aan projecten waar je multidisciplinair werkt en waar de samenwerking nodig is om oplossingen voor wereldproblemen te bedenken en de samenleving beter te maken. ...»
   Open Society Foundation Bron: opensocietyfoundations.org
 • Spotify voor Journalistiek/Pay per view

  • Crowdfunding voor journalistieke long-reads/achtergrondverhalen. Lezers betalen een dollar voor een verhaal dat ze op een Kindle kunnen lezen.
   Kindle Singles Pay-per-view model Amazon Bron: Amazon
  • ReporterOnline heeft een eigen kanaal met bijdragen van freelancers in Blendle. Deze site werkt als een soort Netflix voor de journalistiek: Lezers kopen een tegoed bij een online kiosk en lezen daar wat ze lezen willen. Omdat die websites vooral stukken aanbieden uit bestaande media, heeft ReportersOnline een eigen kanaal gekregen, waar freelancers hun publicaties kwijtkunnen. ...»
   ReportersOnline Spotify voor Journalistiek Bron: reportersonline.nl 01/01/1970
  • Jezelf uitgeven is niet zozeer meer werk dan artikelen bij opdrachtgevers publiceren, als wel ander werk. In de meest eenvoudige vorm stuur je een stuk naar een distributieplatform als Reporters Online (disclaimer: ik heb het opgericht). Dat zet het stuk voor je op Blendle, en als ze binnenkort de deur weer open doen op eLinea. Als zo’n eerste publicatie bevalt kun je daarna zelf stukken uploaden.

   Een handiger manier is om je artikelen (of eigenlijk: alle content die je maar wilt, of het nu artikelen, foto’s of online cursussen zijn) op je eigen website te verkopen. Dat kan door gebruik te maken van het betaalsysteem van Blendle, dat behalve de eigen kiosk ook de mogelijkheid biedt lezers op je eigen site met Blendle te laten betalen.

   Als je een Wordpress-website hebt werkt dat via een plugin min of meer out of the box, en verschijnen je stukken in een moeite door ook in de online kiosken. Voor sites die gemaakt worden met Drupal is met wat kunst- en vliegwerk ook een oplossing voorhanden. Aan andere systemen wordt gewerkt.
   ...»
   Jezelf uitgeven (op Blendle) Bron: Jan-Jaap Heij, Villamedia
 • Onderzoeksbeurzen

  • The Knight Visiting Nieman Fellowships op Harvard biedt een onderzoeksmogelijkheid voor internationale onderzoekers die zich voor een korte tijd willen richten op een journalistiek project om op enige manier de journalistiek te bevorderen en verbeteren. Kandidaten hoeven niet per se journalist te zijn, maar moeten wel enige link hebben het veld. Eerdere Nieman-fellows hebben onderzoek gedaan journalistiek onderwijs en een journalistieke app verder ontwikkeld. ...»
   Niemanlab Short-tem visiting fellowship Bron: Niemanlab
  • Een high-level fellowship voor journalisten die minimaal vijf jaar journalistiek ervaring hebben. Ver van de dagelijkse deadlinedruk verdiepen fellows zich in wetenschappelijk onderzoek naar de media-industrie en verbeteren hun eigen onderzoeksvaardigheden. ...»
   Reuters Journalism Fellowship Program Bron: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk
  • Dit fellowship maakt het mogelijk voor internationale studenten om een masterprograma van het Arthur L. Carter Journalism Institute mee te doen. Het programma dekt scholingsfeld voor twee van de meestal drie semesters. ...»
   Arthur L. Carter Journalism Institute World Journalist Fellowship Bron: journalism.nyu.edu
 • Schrijfwedstrijden

  • Schrijf een verhaal tussen de 1200 en 1600 woorden. Als je wint, wordt je verhaal gepubliceerd in nrc.next en een Digitaal Lowlandsboek en krijg je een persoonlijk gesprek met en redacteur van Nijgh & Van Ditmar. ...»
   Lowlands Schrijfwedstrijd Bron: lowlands.nl
  • Schrijvenonline heeft een mooi up to date overzicht van schrijfwedstrijden
   Schrijvenonline Bron: schrijvenonline.org
  • Schrijverpunt heeft per maand een actueel overzicht van schrijfwedstrijden
   Schrijverspunt Bron: schrijverspunt.nl
  • Radio 4 schrijfwedstrijd voor verhalen van maximaal 500 woorden. Inzending sluit begin van elk jaar.
   NPO Radio 4 Schrijfwedstrijd Bron: radio4.nl

reacties

reacties

Rick van Dijk @ARvanDijk #mmap http://t.co/OrXEm3kAGw ... bij regelingen voor journalistieke start ups. open beantwoorden retweet
Rick van Dijk @ARvanDijk #mmap http://t.co/OrXEm3kAGw Ik mis de persinnovatieregeling en The Challenge van het Stimuleringsfonds vd Pers (ook financier Mattermap). open beantwoorden retweet
reageer

poll