Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Nederlands Beschouwing "Op kamers".

Mattermap door Sara van Hout 17 april 2017

Is het met het nieuwe leenstelsel voor studenten onmogelijk geworden om op kamers te gaan?

 • Kostenbesparing studie.

  • Studenten kunnen vanaf 1 september maximaal 1.178 euro per maand lenen bij uitvoeringsinstantie DUO.
   Ruud Deijkers DUO Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Vanaf komend collegejaar stijgt de aanvullende beurs naar maximaal 378 euro per maand. Dat blijft een gift, mits studenten binnen tien jaar afstuderen.

   Hoe hoog de beurs is, hangt af van het inkomen
   van de ouders. Verdienen zij minder dan 46.000 euro bruto per jaar, dan hebben de studenten er recht op. De beurs stijgt naarmate de ouders minder verdienen. Ook als ze meer verdienen, bestaat er mogelijk recht op de beurs, bijvoorbeeld als broers of zussen ook studeren. ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Ook studenten die elders in Europa willen studeren of stage willen lopen, maken aanspraak op allerlei beurzen.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Vergeet dus niet belastingaangifte te doen en geld terug te vragen.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • De meeste studenten zijn alert op het aanvragen van huurtoeslag, maar volgens budgetvoorlichter Nibud vergeet één op de vijf studenten de zorgtoeslag aan te vragen.
   budgetvoorlichter Nibud Bron: Elsevier 17/04/2017
 • Gevolgen studieschuld.

  • Steeds meer studenten kunnen hun studieschuld niet volledig terugbetalen.
   Werknemer van Trouw Bron: Trouw 17/04/2017
  • Bovendien heeft het bespaarde geld van de basisbeurs niets opgeleverd , schrijft u samen met ISO in een brief aan de Kamer.
   Werknemer van Trouw Bron: Trouw 17/04/2017
  • Dus per student is er minder geld en minder kwaliteit. Dat is niet alleen een verbroken belofte, maar ook slecht voor het hoger onderwijs en daarmee voor de economie van Nederland.’
   Jarmo Berkhout Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Bron: Trouw 17/04/2017
  • Sinds de invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs in 2015 is het aantal eerstejaars dat op kamers gaat gedaald, van 28 naar 13 procent. De student uithangen is onbetaalbaar geworden
   Aleid Truijens Bron: Volkskrant 17/04/2017
  • ’Alleen elite nog op kamers’
   Arianne Mantel Vera van Winkelen Bron: De Telegraaf 17/04/2017
  • Op kamers gaan wonen lijkt onbetaalbaar geworden. Studentenvakbond LSVb-vooriztter Stefan Wirken stelt zelfs dat het een elite-aangelegenheid wordt. Niet alleen de forse huren, maar ook het nieuwe leenstelsel - dat dit collegejaar is ingegaan - lijkt ervoor te zorgen dat studenten langer bij hun ouders blijven wonen ...»
   Arianne Mantel Vera van Winkelen Bron: De Telegraaf 17/04/2017
  • Het Centraal Planbureau verwacht dat de gemiddelde schuld van studenten toeneemt tot 24.000 euro,
   Het Centraal Planbureau Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Zuur, want juist zij hebben na hun afstuderen een kleine kans op werk.

   De balans is doorgaans redelijk in evenwicht. Zo lenen geneeskundestudenten veel, maar zij verdienen later meestal ook meer.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Banken verstrekken in principe minder ­hypotheek aan mensen met een studieschuld.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • wie schulden verzwijgt, hoeft niet op coulance van de bank te rekenen als hij betalingsproblemen krijgt.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
 • Kostenbesparing studie: financiële steun ouders.

  • Fiscaal jurist Marcel van Kooten adviseert ouders die hun kinderen financieel willen steunen maandelijks geld aan hun kinderen te lenen, zodat die niet bij DUO in het krijt komen te staan. Noem het een prestatielening, bijvoorbeeld met de afspraak dat de helft van de schuld wordt kwijtgescholden als het kind binnen vijf jaar afstudeert.

   Ouders moeten wel een marktconforme rente van 6 procent per jaar rekenen om problemen met de fiscus te voorkomen. Maar ouders kunnen die rente, binnen de schenkingsvrijstelling, teruggeven.
   ...»
   Fiscaal jurist Marcel van Kooten DUO Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Bewaar bonnetjes, maar let op: alleen kosten die studenten zelf maken, zijn op te voeren.

   Ouders die hun kinderen financieel willen bijstaan, doen dat fiscaal slim door geld te geven in plaats van bo
   eken cadeau te doen.
   Studenten die weinig te besteden hebben, maken aanspraak op (gedeeltelijke) kwijtschelding van lokale belastinge
   ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
 • Oorzaken studieschuld.

  • ‘Studeren moet betaalbaarder worden dan het nu is. Het is heel dom jonge mensen een hypotheek op hun toekomt te laten afsluiten. Als er moet worden bezuinigd of geïnvesteerd in het hoger onderwijs wordt er als eerste geld weggehaald bij studenten. Gevolg is dat zij zich diep in de schulden steken en problemen krijgen met aflossen.’ ...»
   Jarmo Berkhout Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Bron: Trouw 17/04/2017
  • Uit het onderzoek Beste banen van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek blijkt dat er typische ‘leenstudenten’ zijn.
   Ruud Deijkers Elsevier SEO Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Spijt krijgen van een verkeerde keuze is kostbaar.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Het geld van een bijbaantje weegt niet altijd op tegen de kosten van de studievertraging die studenten erdoor kunnen oplopen. Wie tijd over heeft, kiest een baantje dat aansluit bij de studie.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Ik ben student hbo of universiteit

   Studievoorschot hbo en universiteit Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering heeft sowieso recht op een studievoorschot. Het studievoorschot
   is geen onderdeel van een prestatiebeurs, zoals bij de basisbeurs van het mbo. Dit betekent dat je studiefinanciering niet wordt omgezet in een gift als je een diploma haalt. Het studievoorschot bestaat uit een leenstelsel, dit betekent dat wat je leent je moet terugbetalen. Het bedrag wat je kunt krijgen als studievoorschot is voor alle studenten hetzelfde, het maakt met het studievoorschot niet meer uit of je wel of niet thuiswonend bent. Hieronder zie je een overzicht, de genoemde bedragen zijn geldig t/m augustus 2017.

   Maximaal studievoorschot: € 867,68 (inclusief eventuele aanvullende beurs)

   Aanvullende beurs/collegegeldkrediet hbo en universiteit Wanneer je een basisbeurs of studievoorschot aanvraagt kan je ook direct controleren of je misschien recht hebt op een aanvullende beurs of collegegeldkrediet. Of je recht hebt op een aanvullende beurs/collegegeldkrediet hangt af van het inkomen van je ouders. Verdienen je ouders minder dan € 46.000 bruto per jaar, dan heb je recht op een aanvullende beurs/collegegeldkrediet. Hieronder zie je een overzicht, de genoemde bedragen zijn geldig t/m augustus 2017.

   Aanvullende beurs hbo: € 386,08,- (uitwonend en thuiswonend)
   ...»
   Bron: 18ennu.nl
 • Keuze voor een studieschuld.

  • ‘Dit kan heel afschrikwekkend werken voor mensen die overwegen te gaan studeren. Zij horen: het is niet erg om je in de schulden te steken, want je vindt toch wel een baan. Maar dat blijkt behoorlijk tegen te vallen. Het is niet zo dat als je studeert je dan automatisch rijk wordt en die schuld niet uitmaakt.’ ...»
   Jarmo Berkhout Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Bron: Trouw 17/04/2017
  • Lenen is niet verplicht: eenderde van de huidige studenten heeft helemaal geen schuld. Zij kunnen nu toe met de basisbeurs van gemiddeld 9.000 euro (5.000 euro voor thuis- en 13.000 voor uitwonende studenten) voor hun hele studietijd.

   Vermoedelijk hoeven net zo veel aankomende studenten dan ook niet meer dan dat bedrag te lenen.
   ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
 • Studieschuld is zo erg nog niet.

  • ‘Enerzijds wel omdat de schuld gemiddeld hoger gaat worden. Anderzijds zijn de aflosvoorwaarden van duo gunstiger dan onder het oude stelsel. Maar ik denk niet dat het de komende jaren beter wordt: als het aflossen nu al moeilijk is voor studenten dan is het een slecht idee om die gemiddelde schuld nog hoger te maken.’ ...»
   Jarmo Berkhout Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Bron: Trouw 17/04/2017
  • Dat cadeautje – 286 euro per maand voor wie op kamers woont en 103 euro voor wie thuis blijft – verdwijnt met ingang van komend studiejaar. De angst dat studeren zo onbetaalbaar wordt, is nergens op gebaseerd. Ja, de meeste studenten krijgen geen geld meer cadeau, maar de voorwaarden waartegen de staat dat geld uitleent, zijn soepel.

   Het terugbetalen blijft in de meeste gevallen beperkt tot een paar tientjes per maand, en wie aan het eind van zijn loopbaan nog steeds in het krijt staat, krijgt zijn schuld kwijtgescholden.
   ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Kinderen van ouders die per jaar minder dan 46.000 euro bruto verdienen, zijn onder dit sociaal leenstelsel nog beter af. Of ze later nou medisch specialist of beroepswerkloze worden, ze krijgen straks maximaal 378 euro per maand cadeau.

   Bang zijn voor een studieschuld is niet nodig. De lening is een investering in de eigen toekomst. En wie het slim aanpakt, kan de schuld bovendien flink beperken
   ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Dat is veel geld, maar geen reden tot paniek. Afgestudeerden krijgen 42 jaar de tijd om af te lossen, inclusief twee aanloopjaren (de eerste twee jaar na het afstuderen) en vijf jokerjaren (voor magere tijden) waarin ze niets hoeven af te lossen. Daarna wordt de rest van de schuld kwijtgescholden. ...»
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017
  • Dat is zo ­weinig, dat veel afgestudeerden hun studieschuld in de praktijk niet geheel aflossen.
   Ruud Deijkers Bron: Elsevier 17/04/2017

reacties

reacties

reageer

poll