Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

specifieker

Mattermap door Emma-Sophie Ekelmans 27 september 2017

Hoe is het onderwijs voor hoogbegaafden de afgelopen 15 jaar verbeterd en wat kan er nog verbeterd worden in de toekomst?

 • Lessen uit het verleden / Leonardo-onderwijs.

  • Op veel scholen die onderwijs aanbieden voor hoogbegaafde kinderen, staat het Leonardo-concept ter discussie. Ze vinden het te duur, of worstelen met de eisen die de Leonardostichting aan deelname verbindt. ...»
   Volkskrant Bron: volkskrant.nl 10/05/2012
  • De Leonardo Stichting, die onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aanbood, is failliet.
   omroepwest Bron: omroepwest.nl
 • Wat blijken hoogbegaafden nodig te hebben?

  • Het is daarom ook van groot belang dat hoogbegaafde kinderen zelfstandig leren werken op hun eigen niveau.
   LICH Bron: lich.nl 01/01/1970
  • Het is daarom belangrijk aan de ouders en het kind zelf te vragen of zij een voorstander van versnellen zijn. Verrijken en verdiepen is wel bijna altijd wenselijk. De meeste ouders en kinderen zullen hier ook positief op reageren. Ga dus altijd in verkenningsgesprekken na wat de wensen van de ouders en het kind zelf zijn. ...»
   LICH Bron: lich.nl
  • Hoogbegaafde kinderen kunnen vanaf komend schooljaar voor veel minder geld naar school. De speciale klassen van Amos unIQ hebben de vrijwillige ouderbijdrage verlaagd.
   HetParool Bron: parool.nl
  • Wat betreft de overheid wordt als wenselijk, zo niet noodzakelijk geacht dat er ....
   Radboud Bron: scholar.google.nl 01/01/1970
 • Wat zijn manieren om dit onderwijs te organiseren?

  • Gewone basisscholen kunnen zowel leerlingen die minder als meer begaafd zijn extra begeleiding geven. In het schoolondersteuningsprofiel of schoolplan geven scholen aan welke ondersteuning en begeleiding zij geven. ...»
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • extra lesstof aanbieden;
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • de bestaande lessen versneld afwerken;
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • een aparte klas inrichten binnen de gewone school, zoals plusklassen.
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl
  • Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen vinden plaats op vele manieren. Grofweg kunnen deze interventies worden verdeeld in versnelling: leerlingen mogen sneller het traditionele onderwijssysteem doorlopen (Southern, Jones & Stanley, 1993; Gallagher, 2003) en verrijking: aanvullende educatieve ervaringen met als doel begaafde leerlingen een meer uitdagend en verrijkte omgeving te bieden ...»
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (1) Verrijkingsprogramma binnen de klas; Verrijking houdt in dat extra educatieve ervaringen worden aangeboden, zonder een leerling in een hoger schooljaar te plaatsen.
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (2) Plusklas/programma: Leerlingen die werken in een plusklas verblijven het grootste deel van de tijd in de reguliere groep, maar verlaten die voor een deel van de schoolweek om naar een speciale groep te gaan met andere begaafde leerlingen. ...»
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (3) Zomerprogramma’s; Deze programma’s zijn kortdurend en eenmalig.
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (4) Versnellingsprogramma’s; zoals eerder vermeld kunnen leerlingen binnen een versnellingsprogramma sneller het traditionele onderwijssysteem doorlopen (Southern, Jones & Stanley, 1993; Gallagher, 2003). Dit kan op vele manieren. ...»
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (5) Aparte klas voor hoogbegaafde leerlingen: In deze onderwijsaanpassing zit een hoogbegaafde leerling de hele of het grootste deel van de tijd in een groep met andere hoogbegaafde leerlingen.
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (6) Aparte school voor hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen op een speciale school voor hoogbegaafde leerlingen hebben het voordeel van een fulltime lesprogramma dat sneller en dieper gaat dan het reguliere schoolprogramma. ...»
   Radboud Bron: scholar.google.nl
  • (7) Scholing voor leraren: In de Verenigde Staten is het gangbaar dat onderwijsgevenden zich specialiseren op het gebied van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen (Baldwin, Vialle & Clark, 2000). Hoe een dergelijke specialisatieopleiding er uit zou moeten zien, is echter minder duidelijk. ...»
   Radboud Bron: scholar.google.nl
 • Interviewen & vragen

  • Het LICH biedt zelf ook dagcursussen aan over het onderwerp hoogbegaafdheid.
   LICH Bron: lich.nl
 • Wat kun je als ouder doen?

  • Scholen zijn helaas gebonden door budget en regels, de perfecte school bestaat niet maar deze vragen en ervaringstips kunnen wel helpen om een indicatie te krijgen welke scholen beter aansluiten bij de behoeften van je kind. ...»
   Pharos Bron: pharosnl.nl 01/01/1970
 • Financiën

  • De overheid stelt geld beschikbaar voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
   Rijksoverheid Bron: rijksoverheid.nl

reacties

reacties

reageer

poll