Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Biologisch voedsel

Mattermap door Allison& Elisa 05 juni 2018

Biologisch voedsel is beter voor mens, dier en milieu en moet daarom meer worden geconsumeerd.

 • Tegenargumenten

  • Tegenargument 1: Biologisch eten is slechter voor het milieu dan regulier voedsel.
   “Omdat de dieren langer leven, veroorzaakt de bioveeteelt meer vervuiling: de dieren produceren meer mest en broeikas
   gassen. Koeien die meer gras eten, zoals in de biolandbouw het geval is, stoten meer methaan uit.” ...»
   Stijn Bruers Belgische milieuactivist en ethicus Bron: welingelichtekringen.nl 05/09/2017
  • Tegenargument 2: Voor de biologische teelt heb je veel meer land nodig.
   “Op biologische akkers heb je ongeveer twintig procent minder opbrengst, doordat je meer last hebt van ongedierte en onkruid. Al
   s je daarbij de extra grond optelt die je nodig hebt voor mest, dan kom je op 30 à 35 procent meer landgebruik dan bij conventionele akkers. […] Ik snap niet dat de aanhangers van biologische voeding daar zo makkelijk overheen stappen. Als je meer natuur op de planeet wilt, dan moet daar toch grond voor zijn?” ...»
   Hidde Boersma wetenschapsjournalist Bron: welingelichtekringen.nl 05/09/2017
  • Tegenargument 2: Voor de biologische teelt heb je veel meer land nodig.
   Op een biologische akker is meer biodiversiteit, geeft Broersma toe. “Je hebt er meer vogels, insecten en slakken, maar daar sta
   at tegenover dat je extra bos moet kappen om dezelfde hoeveelheid voedsel te kunnen verbouwen. Je offert dus meer bos op. En de biodiversiteit op een akker staat nooit in enige verhouding tot de biodiversiteit in de echte natuur.” ...»
   Hidde Boersma wetenschapsjournalist Bron: welingelichtekringen.nl 05/09/2017
  • Tegenargument 3: Biologisch voedsel is niet gezonder en ook niet lekkerder.
   “Er zijn wel aanwijzingen dat in sommige biologische producten iets meer mineralen en vitaminen zitten, maar het verschil is
   verwaarloosbaar klein. Biologisch eten is niet gezonder en zelfs niet lekkerder. Mensen kunnen bij een blinde proef biologisch en niet-biologisch niet uit elkaar houden. Waarom ze dan toch bij hoog en bij laag beweren dat die biologische aardbeien lekkerder zijn? Het is het idee. Dat is een serieuze factor die je niet moet onderschatten. Mensen vinden biologisch eten lekkerder, puur vanwege het idee.” ...»
   Hidde Boersma wetenschapsjournalist Bron: welingelichtekringen.nl 05/09/2017
  • Tegenargument 3: Biologisch voedsel is niet gezonder en ook niet lekkerder.
   “Een plant bestaat voornamelijk uit water en verder uit vezels, koolhydraten en een heel klein beetje vetten en mineralen. D
   at verschilt niet per teeltwijze. Alhoewel je door bijvoorbeeld minder snel te telen, wel een iets hogere concentratie smaakstoffen kan krijgen. Een methode die bij tomaten daarvoor wordt toegepast is zout toevoegen aan de voedingsoplossing. Dat remt de groei. Maar het is dus niet zo dat biologisch per definitie lekkerder zou zijn. Smaak heeft ook veel met suiker te maken. Dus als je een vrucht aan de boom goed laat afrijpen, wat bio-boeren vaak doen, wordt hij iets zoeter en dat vindt men vaak lekkerder. Maar dat is een keuze die een reguliere teler ook kan maken.” ...»
   Ernst Woltering hoogleraar Productfysiologie en -kwaliteit aan Wageningen Universiteit Bron: sync.nl 09/11/2010
  • Tegenargument 3: Biologisch voedsel is niet gezonder en ook niet lekkerder.
   Over die rustigere groei van biologische gewassen zegt Kees van Wijk van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving: “Bio-producten
   hebben daardoor meestal een hoger droge-stofgehalte. Ze bevatten dus minder water. Dat geeft een wat andere textuur en soms een andere smaak, maar dat is overigens niet altijd positief.” ...»
   Kees van Wijk Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bron: sync.nl 09/11/2010
  • Tegenargument 1: Biologisch eten is slechter voor het milieu dan regulier voedsel.
   Aan al dat linkse geneuzel over biologisch eten heeft Aad Dijkhuizen, bestuursvoorzitter van de Wageningen University
   , een broertje dood. "Biologisch voedsel is helemaal niet goed voor het milieu." Dijkhuizen hekelt de "merkwaardige" plofkipacties van Wakker Dier
   De topman aan de universiteit neemt geen blad voor de mond. Hij meent dat biologisch voedsel "lang niet het meest duurzaam" is. Volgens Dijkhuizen is het 'verantwoorde' eten helemaal niet bewezen gezonder. Bovendien is het duurder en slechter voor het milieu. "Vaak wordt biologisch gezien als het meest duurzaam. Dat is wat betreft het gebruik aan grondstoffen en uitstoot van broeikasgassen per kilogram product aantoonbaar onjuist. Met biologisch boeren heb je meer voer nodig. Dat betekent meer grond en grondstoffen per eenheid melk, vlees of eieren. En ook meer uitstoot aan broeikasgassen",
   ...»
   Aad Dijkhuizen bestuursvoorzitter van de Wageningen University Bron: powned.tv 12/01/2013
 • Weerlegging argumenten voor

  • Argument voor 1, Biologische producten zijn erg goed voor de Nederlandse supermarkten.
   Vorig jaar gaven consumenten in Nederland 1,3 miljard euro uit aan biologische producten, blijkt uit cijfers van
   brancheorganisatie Bionext. In 2010 was dat nog 881 miljoen. Ruim eenderde van de uitgaven voor duurzaam voedsel – met keurmerken gericht op betere omgang met mensen, dieren en/of milieu – ging naar biologisch voedsel. Het is daarmee het grootste keurmerk in Nederland.

   Vooral de supermarkten profiteren van stijgende biologische uitgaven: biologisch is geen nicheproduct meer. De afgelopen jaren bieden supermarkten steeds meer nieuwe bioproducten aan. Biologische huismerken moeten een alternatief zijn voor de duurdere A-merken. „Als de massa ergens een neus voor krijgt, dan springen supermarkten daarop in”, zegt Katja Logatcheva, onderzoeker in Wageningen.
   ...»
   Geertje Tuenter Bron: nrc.nl 03/06/2018
  • Weerlegging argument voor 1:
   Dat zou een ramp zijn: honderden miljoenen mensen zouden van de honger sterven. Biologisch voedsel is gemiddeld drie keer duurder dan gewoon voedsel. Ruim een miljard mens
   en leeft van minder dan een dollar per dag en zij besteden meestal de helft tot tweederde van hun inkomen aan voedsel. Een verdrievoudiging van de voedselprijzen zou voor hen catastrofaal zijn. ...»
   Evert Nieuwenhuis Bron: vn.nl 23/07/2012
  • Weerlegging argument voor 1:
   De landbouw sector heeft te maken met een tweeledige uitdaging. Aan de ene kant moet het voldoen aan de groeiende vraag van een toenemende wereldbevolking. Aan de andere k
   ant moet het proberen de impact op het milieu te beperken. Biologische landbouw technieken wordt vaak als oplossing geopperd. Die zijn er immers op gericht voedsel te produceren zonder het milieu ernstig te beschadigen. Een in ‘Nature’ gepubliceerd onderzoek biedt echter een kritische kijk op biologische landbouw: De oogsten van biologisch geteelde gewassen zijn gemiddeld 25% lager dan bij conventionele landbouw. Om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren heeft biologische landbouw dus meer grond nodig. De ontbossing die daar voor nodig is, ondermijnt het oorspronkelijk milieuvoordeel. Het zijn de efficiëntere industriële technologieën zoals kunstmest die de uitdijende wereldpopulatie het afgelopen decennium heeft gevoed. We kunnen niet zonder geïndustrialiseerde voedselproductie. Biologische landbouw alleen kan de wereld niet voeden. Een extreme focus op biologische voedselproductie leidt dus tot honger. ...»
   WRM Magazine Bron: wrmmagazine.nl 04/06/2018
  • Weerlegging argument voor 2:
   Een kort woordje over het dierenwelzijn. Dat is beter dan in de niet-biologische veeteelt. In de biolandbouw hebben de dieren iets meer ruimte en iets vaker vrije uitloop.
   De ligruimte bevat strooisel. Het onverdoofd castreren van varkens is verboden. Het afbranden van snavels bij kippen en het staartknippen bij varkens gebeurt minder vaak dan in de intensieve veeteelt. De bioveeteelt gebruikt iets vaker dierenrassen die minder snel groeien en daardoor minder gezondheidsproblemen kennen. In transport en slachting is er geen wezenlijk verschil.

   Toch is er een aspect waar dieren in de bioveeteelt slechter aan toe zijn als gevolg van een pseudowetenschappelijke houding. Als de dieren in de bioveeteelt ziek zijn, krijgen ze eerder homeopathische middelen die geen inherente geneeskrachtige werking hebben, in plaats van werkzame geneesmiddelen zoals antibiotica.
   ...»
   Stijn Bruers Belgische milieuactivist en ethicus Bron: eoswetenschap.eu 18/01/2017
  • Weerlegging argument voor 3:
   Een ander nadeel van de biologische vleesproductie is de uitstoot van broeikasgassen die ermee gepaard gaat. Er zijn verschillende broeikasgassen, die allen een ander effe
   ct op de klimaatverandering hebben. Hoewel uit onderzoek blijkt dat biologisch gehouden koeien minder CO2 uitstoten, zorgt hun natuurlijke dieet ervoor dat ze wel meer methaan en lachgas (N2O) uitstoten (5). Omdat deze laatste twee gassen een sterker broeikaseffect hebben dan CO2, zorgen dieren uit de biologische vleessector naar verhouding voor meer klimaatverandering. ...»
   Masha Pikulina Bron: duurzamestudent.nl 01/01/2013
  • Weerlegging argument voor 2:
   In de biologische veehouderij is er een grotere kans dat dieren besmet worden met bacteriën en parasieten. Biologisch gehouden dieren kunnen naar buiten en komen daardoor
   in contact met dieren in de omgeving.
   Uitloopkippen en scharrelkippen kunnen stof maken als ze bewegen of een stofbad nemen. Het stof dat de kippen vrij maken kan de oorzaak zijn van een longafwijking.
   ...»
   Voedingsinformatie Service Bron: vodiservice.nl 16/03/2017
  • Weerlegging argument voor 3:
   ,,Gebruik je dierlijke mest, dan moet je maar hopen dat de koe de juiste mengeling aan voedingsstoffen uitscheidt. Vervuilende meststoffen komen terecht in het grondwater
   of via het oppervlaktewater in de oceaan. Verder veroorzaakt de biolandbouw milieuschade doordat de tractoren en machines fossiele brandstoffen gebruiken. Biologisch gehouden dieren leven vaak langer, waardoor er meer uitstoot van broeikasgassen is. En omdat er geen onkruidverdelgers worden gebruikt, zijn bioboeren vaker geneigd de bodem te ploegen om het onkruid weg te krijgen. Dat ploegen is heel schadelijk voor de organismen in de grond.'' ...»
   Stijn Bruers Belgische milieuactivist en ethicus Bron: ad.nl 11/03/2017
 • Argumenten voor

  • Argument voor 2, Biologisch voedsel is veel beter voor het dierenwelzijn.
   In de biologische landbouw is het uitgangspunt dat de boer zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurlijke behoeften en ged
   ragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden. ...»
   stichting Bionext Bron: bionext.nl 03/06/2018
  • Argument voor 1
   Duurzaam voedsel zit duidelijk in de lift, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016 die de Universiteit Wageningen in opdracht van het ministerie van economische zaken publiceert
   . Van al het verkochte voedsel is 10 procent duurzaam tegenover slechts 3,5 procent in 2010. Volgens het ministerie is de markt voor duurzaam voedsel het stadium van nichemarkt voorbij. Vorig jaar steeg de waarde van de verkoop van duurzaam voedsel met maar liefst 26 procent naar 3,8 miljard euro. ...»
   Bendert Zevenbergen Bron: trouw.nl 03/06/2018
  • Argument voor 3, Biologisch voedsel is beter voor het milieu, omdat er rekening wordt gehouden met de natuur
   Biologisch of gangbaar: wat is beter voor het milieu? Op sommige punten scoort biologische
   landbouw beter, op andere juist minder goed. Milieu Centraal zet de verschillen voor je op een rij. Waar kun jij op letten in de supermarkt?
   Biologische akkerbouwers gebruiken geen synthetische bestrijdingsmiddelen (die zijn op een kunstmatige manier gefabriceerd). Zij gaan ziektes en plagen tegen door bepaalde plantenrassen te kiezen, door wisselteelt (niet elk jaar hetzelfde gewas op dezelfde akker), door natuurlijke vijanden (insecten) in te zetten en door zich in te zetten voor bodemleven en grotere biodiversiteit.
   ...»
   voedingscentrum Bron: milieu centraal 18/06/2001
 • Weerlegging tegenargumenten

  • Weerlegging 1, dierenwelzijn
   In de biologische landbouw is het uitgangspunt dat de boer zoveel mogelijk rekening houdt met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van w
   at economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden. ...»
   stichting Bionext Bron: bionext.nl 03/06/2018
  • Weerlegging 2, biologische landbouw is slechter dan gangbaar
   Kenmerken van de biologische landbouw
   Veehouders gebruiken biologisch voer voor hun dieren.
   Veehouders hebben een diervriendelijke werkwijz
   e: ze geven hun dieren meer ruimte dan in de gangbare veehouderij gebruikelijk is.
   Dieren krijgen over het algemeen minder vaak antibiotica. De leefomstandigheden van het dier zijn erop gericht om de natuurlijke weerstand zoveel mogelijk te bevorderen.
   Boeren gebruiken geen genetische modificatie. Het gebruik van genetisch gemodificeerde ingrediënten, enzymen en diervoer is uitgesloten. Dit wordt in strijd geacht met het natuurlijke karakter van de biologische landbouw.
   Gewassen worden uitsluitend geteeld op grond en bijvoorbeeld niet op water of op een kunstmatige ondergrond zoals steenwol. Het aantal dieren dat wordt gehouden is in evenwicht met het grondoppervlak. De mest moet kunnen worden gebruikt op het eigen land of op land van andere boeren in de streek zodat er geen mestoverschot ontstaat.
   De natuurlijke kringloop wordt in stand gehouden. Mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voedsel voor de mensen groeien en voer voor het vee. Niet-gemengde bedrijven als akkerbouwbedrijven of varkenshouderijen werken met elkaar samen om een kringloop te vormen: de mest van het veebedrijf gaat naar het akkerbouwbedrijf en het akkerbouwbedrijf levert weer stro en voer aan het veebedrijf.
   Biologische gewasbescherming bestaat uit de combinatie van het inzetten van natuurlijke vijanden (denk aan sluipwespen), bestrijdingsmiddelen van natuurlijke oorsprong en mechanische bestrijding, zoals het wieden van onkruid.
   Sommige boeren gebruiken rassen die minder gevoelig zijn voor plagen en ziekten.
   Boeren wisselen verschillende soorten gewassen op een stuk land af: wisselteelt. Wanneer er een plaag is helpt het op deze manier om gewassen te planten die minder gevoelig zijn voor plagen. De plaag verdwijnt dan weer.
   ...»
   Werknemers Voedincentrum, 60 diëtisten, wetenschappers en communicatieprofessionals Bron: voedingscentrum.nl 03/06/2018
  • Weerlegging 3, biologisch voedsel is niet gezonder dan gangbaar voedsel
   Een koe die graast, levert gezondere melk
   Waar. Het blijkt dat een koe die lekker in de wei graast, melk geeft met minder verzad
   igd vet en meer omega-3, CLA vetzuren, vitamine-E en bètacaroteen. Goed dus voor koe en mens. ...»
   Heleen Ronner Bron: gezondheidsnet.nl 03/06/2018
  • Weerlegging 3, biologisch voedsel is niet lekkerder dan gangbaar
   Een lastige vraag, zegt Heutz. 'Voor groenten ligt het niet zo simpel. Belangrijker voor de smaak is welk zaaigoed gebruikt is, wanneer
   het geoogst is en of het van het seizoen is.' Een biologische wortel die een week onderweg is uit Italië of Israël, is minder lekker dan een verse wortel uit de agro-industrie. 'Als je je wortels dan ook nog een dagje in water laat staan, dan maakt het helemaal niks meer uit. Dan zit alle smaak in het water.' De lekkerste groenten komen van dichtbij en zijn van het seizoen.

   Vlees is een ander verhaal. Biologisch vlees heeft wél veel meer smaak dan batterijvlees, zegt Heutz. Hij heeft zelf zestig kippen, tien varkens, tien schapen en twee Schotse Hooglanders. De Hooglanders zijn voor de sier, de kippen voor de eieren en de varkens voor hammen en charcuterie, Maurice's specialiteit. 'Speklappen van gewone varkens slinken in de pan, omdat ze vol water zitten. De mijne slinken niet, die groeien.' Maar van biggen die veel buiten lopen is ook Maurice geen voorstander. Het klinkt sympathiek, zegt hij. 'Maar als kippen en varkens rondlopen, bouwen ze te veel spierweefsel op, dan zijn ze niet mals meer.'
   ...»
   Mac van Dinther Bron: volkskrant.nl 03/06/2018
 • Inleiding

  • informatief gedeelte
   BIOLOGISCH: WAT HOUDT DAT EIGENLIJK IN?
   Bij biologische landbouw wordt geen landbouwgif en kunstmest gebruikt. Boeren die overschakelen moeten hun land eerst twee jaar lang laten
   ‘wennen’. Ze boeren dan biologisch, maar mogen producten zo nog niet verkopen.

   Dieren krijgen meer ruimte dan in de reguliere veeteelt. Varkens houden hun krulstaart en hoektanden. Bij kippen worden de snavels niet afgebrand.

   Biologisch is een Europees keurmerk en een beschermde term. Boeren worden door een onafhankelijke instantie gecontroleerd.
   ...»
   Geertje Tuenter Bron: nrc.nl 03/06/2018

reacties

reacties

reageer

poll