Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Onderzoek

Mattermap door Bregje Bouma 22 februari 2018

Verdienmodellen mediabedrijf

 • Gratis leidt tot bereik

  • Er is al geruime tijd een neerwaartse trend waarneembaar in het gebruik van journalistieke media door jongeren. Als oorzaak daarvoor worden bijna routinematig ‘de nieuwe media’ aangewezen: het jonge publiek wendt zich tot internet, omdat informatie daar gratis is te vinden. ...»
   Fifi Schwarz, Nico Drok Onderzoekers Bron: narcis.nl
  • Bovendien dalen de lezers- en advertentie-inkomsten, onder andere door de opkomst van gratis nieuwsmedia. Met name online zijn er veel nieuwe gratis nieuwsmedia bijgekomen, maar ook de traditionele kranten bieden steeds meer nieuws gratis via een website aan. Online nieuws aanbieden heeft als voordeel dat de distributiekosten laag zijn. Een nadeel is echter dat men met gratis online nieuws geen inkomsten verwerft uit abonnementsgelden, of de losse verkoop van kranten. ...»
   Bron:
  • De krant verspreidt online veel gratis artikelen, zodat hun werk opduikt in de timelines van de online-generatie. Een deel van de mensen die ze hiermee bereiken, kunnen ze verleiden tot een Volkskrant abonnement. ...»
   Bron: nieuws.nl
  • Een combinatie van de woorden ‘free’ en ‘premium’. Bij websites die gebruikmaken van het freemium model, zoals de Volkskrant, zijn artikelen voor een deel gratis. Zo kun je de lead en een stukje van de eerste alinea lezen, maar wil je verder lezen moet je een abonnement nemen. Vooral de verdiepende stukken maken hier gebruik van, nieuwsartikelen over het algemeen niet. ...»
   Bron: mediaredactie.fhj.nl
 • Brandend Content

  • Op dit moment vormen advertenties bij de meeste kranten ongeveer 80 procent van hun inkomsten. Dat wil zeggen dat de redactionele inhoud van de krant uiteindelijk werkt als verleidingsmechanisme in dienst van de advertentieverkoop. De informatie die de krant biedt, dient dus aan te sluiten bij de verwachting en behoefte van de consument. De mate waarin de krant succesvol is in het inspelen op deze behoefte bepaalt de bereidheid van de lezer om te betalen voor de geboden informatie. De komst van internet heeft een wezenlijke invloed op dit vertrouwde model.
   Adverteren op internetsites levert weliswaar een bron van inkomsten op maar weegt in de meeste gevallen niet op tegen de enorme investeringen en kosten die nodig zijn om een site te bouwen of te onderhouden. Waar lezers nog betalen voor hun papieren krant, lijken internetters geenszins bereid om geld te betalen voor nieuws. Op internet wordt het dan ook meestal kosteloos aangeboden. Advertentieverkoop in de vorm van buttons en banners levert on line kranten een bescheiden inkomstenstroom, maar onvoldoende om kosten- dekkend te zijn.
   ...»
   Pieter van Twisk Onderzoeker Bron: Internet en Journalistiek
  • Om winst te maken gebruiken uitgevers verschillende business modellen, maar de meest voorkomende voor online nieuws is kostenbeperking. Naast de lage distributiekosten, worden er minder journalisten ingezet, wordt er minder tijd besteed aan het produceren van de content én wordt er meer ‘third-party content’ gebruikt (Bakker, 2002). Third-party content is inhoud afkomstig van andere bronnen dan journalisten; denk hierbij aan bedrijven en de overheid (Bakker, 2002). Externe partijen verpakken hun advertentieboodschap in een redactioneel artikel. Deze vorm van adverteren kan een alternatief zijn voor en / of complementair zijn aan de traditionele banneradvertenties, die lezers doorgaans irritant vinden, steeds vaker vermijden en waar ze sceptisch tegenover staan (Hill, 2013; Medialab, 2013; Tutaj & van Reijmersdal, 2012). ...»
   Piet Bakker Bron:
  • Een meerderheid (70%) van de deelnemers aan de NVJ-enquête over ‘branded content’ heeft wel eens een ‘branded content’-artikel geschreven. En hoewel ze achter dit soort klussen staan, zijn er wel grenzen. Zo moet de afzender altijd duidelijk zijn, mag er geen sprake zijn van misleiding en is er sprake geweest van een journalistieke aanpak. ...»
   Bron: villamedia.nl
  • Als we de mogelijkheden voor adverteerders die iets anders willen dan de doorsnee banner bij Nu.nl onder de loep nemen, zien we daar bijvoorbeeld de ‘smarticle’; een gesponsord artikel met een vergelijkbare ‘look and feel’ als een nieuwsartikel, maar dat duidelijk het merk van de afzender toont ...»
   Bron: Frank.News
 • Betaalde lezers

  • Minder mensen lijken tegenwoordig bereid te betalen voor online nieuws. Toch schuilt er hoop voor de online journalistiek; de digitale generatie betaalt hier wel voor of verwacht dat te gaan doen.
   Bron: hpdetijd.nl
  • Mensen tussen de 17 en 31 jaar zijn in tegenstelling tot de oudere respondenten juist vaker bereid te betalen voor online nieuws. Volgens de onderzoekers zijn zij namelijk meer gewend te betalen voor online diensten als Spotify en Netflix. Door deze gewenning zou het betalen voor nieuwsberichten op internet normaler zijn. ...»
   Bron: hpdetijd.nl
  • Mensen die wel voor online nieuws willen betalen, gaven aan dit te doen vanwege de kwaliteit van de inhoud, de voordelen van het merk en het gemak van het nieuwsplatform. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van die factoren. Opvallend is dat het de meeste betalende consumenten vooral gaat om de persoonlijke voordelen, dan het in stand houden van de bronnen. ...»
   Bron: hpdetijd.nl
  • Volgens de onderzoekers zijn zij namelijk meer gewend te betalen voor online diensten als Spotify en Netflix. Door deze gewenning zou het betalen voor nieuwsberichten op internet normaler zijn.
   Bron: HP de Tijd
  • Het blijkt dat De Correspondent veel leden heeft die hun financiële steun niet vanwege persoonlijk nut leveren, maar vanuit een morele overweging. En volgens Jay Rosen wordt bij de leden hun idealisme aangewakkerd door De Correspondent, omdat de constructieve journalistiek hen het idee geeft dat ze invloed kunnen hebben op de complexe wereld. ...»
   Bron: Nieuwe Journalistiek
 • Kwaliteit

 • Soorten advertenties

 • 'Gratis' lezers

  • De ‘gratis’ opties om toegang te krijgen tot content bleken bij velen niet geliefd. Het vrijgeven van het e-mailadres stuitte op veel weerstand vanwege spam, maar ook omdat het als inbreuk op de privacy wordt gezien. ...»
   Bron: hpdetijd.nl
  • Waarom betalen consumenten niet voor content? Het antwoord is simpel. Consumenten zijn zo verwend geraakt door alle gratis diensten die de afgelopen vijftien jaar via internet zijn aangeboden, dat ze het idee hebben dat content gratis moet zijn. ...»
   De Volkskrant Bron: volkskrant.nl
 • Crossmediaal verdienmodel

  • Waar Nu.nl slim gebruik van maakt is de schaalgrootte van moederconcern Sanoma. Er kan crossmediaal (denk aan SBS6) en crossdevice worden geadverteerd en Nu.nl helpt, zo nodig, ook bij het creëren van content voor de adverteerder. ...»
   Bron: Frank.news
 • Concurrentie

  • Omdat online nieuwsconsumenten dus zelf de artikelen selecteren die hen interesseren en niet afhankelijk zijn van wat de krant of het journaal ze voorschotelt, heeft de digitalisering deze nieuwskloof alleen maar zichtbaarder gemaakt. Door het groeiende nieuwsaanbod en de groeiende concurrentie moeten klassieke nieuwsmedia dus beter inspelen op de behoeftes van de nieuwsconsument, zodat zij hun publiek kunnen blijven bereiken. ...»
   Bron:
  • Toch is er wel enige mate van concurrentie: als je Parool-abonnee bent en regelmatig een los artikel van de Volkskrant of een regionaal dagblad koopt via Blendle, dan hoeft dat nu niet meer omdat ze al gratis in de Topics NL-app zitten. ...»
   Bron: iCulture
  • Er is een ontwikkeling gaande in de nieuwsmedia en die houdt in dat de advertentie-inkomsten opdrogen. Adverteerders kiezen liever voor Google en Facebook, dan voor een banner bij het laatste nieuws van een uitgever van eigen bodem. ...»
   Jan-Willem Sanders uitgever van Follow the MOney Bron: De nieuwe reporter
  • Er is ook concurrentie bij gekomen van gratis aanbod dat zich via sociale media razendsnel verspreid en gedistribueerd kan worden via peer-to-peernetwerken buiten de uitgeverijen, zenders of titels om. Het gevolg: teruglopende verkoop, abonnees en reclame-inkomsten hebben geleid tot kleinere redacties, meer freelance journalisten en het stopzetten van vele titels. ...»
   Maurits kreijveld Blogger Bron: wisdomofthecrowd.nl
 • Freemium

  • Het betalen per stuk waarbij keuze is uit meerdere toonaangevende nieuwsbronnen – denk aan Blendle – geniet van de meeste mensen de voorkeur. Zowel jongeren als ouderen betalen liever per stuk dan zich te abonneren op een nieuwssite. Deze service moet dan wel omvangrijk zijn en alle belangrijke merken bevatten. ...»
   Bron: hpdetijd.nl
 • Advertorial

  • De advertorial is een samentrekking van ‘advertisement’ en ‘editorial’. Het is eigenlijk een verkapte reclame verpakt in een artikel. Bij het lezen van zo’n artikel kom je er wel achter dat het een advertorial is, maar dit is niet altijd even duidelijk. Adverteerders krijgen zo meer inhoudelijke aandacht voor hetgeen ze adverteren. ...»
   Bron: mediaredactie.fhj.nl
  • Bij een advertorial wordt het product ook beter uitgelegd waardoor het voor de adverteerders misschien wel aantrekkelijker is om zo reclame te maken.
   Bron: mediaredactie.fhj.nl
 • Ideologie Journalisten

  • ‘Veel ex-journalisten hebben moeite met het marketinggedeelte. Ze kunnen goede verhalen maken, maar dat is maar een heel beperkt onderdeel. Je moet een goed strategisch idee omzetten in goede verhalen, in welke contentvorm dan ook. ...»
   Aart Lensink Oud-journalist Bron: adformatie.nl
  • Volgens Lensink is de meest gemaakte fout dat journalisten denken dat ze, omdat ze onafhankelijk zijn, geen bemoeienis nodig hebben van marketeers. Terwijl die hen juist kunnen helpen om hun verhalen te verspreiden via nieuwe kanalen, en kunnen meten of verhalen daadwerkelijk gelezen worden. Dat reclamebureaus en merkjournalisten vaker en nauwer samenwerken, is misschien zo gek nog niet. ...»
   Aart Lensink Oud-journalist Bron: adformatie.nl
 • Risico van een verdienmodel

  • ‘Maar een verhaal van een merk kán niet onafhankelijk zijn. Als je het vertrouwen van consumenten wilt winnen, moet je juist open en eerlijk communiceren.’
   Ebele Wybenga Schrijver, journalist Bron: adformatie.nl
 • Verdienmodel ideeën

  • van free ads naar ad free. Anders gezegd: Als je een gebruiker bijvoorbeeld slechts 1 euro per maand vraagt en in ruil daarvoor haal je alle advertenties weg, dan is dat een behoorlijk winstgevende business case. Geen advertenties tonen levert dan aanzienlijk meer op dan drie advertenties tonen bij elke pageview. Veel meer zelfs. ...»
   Jan-Willem Sanders Bron: denieuwereporter.nl
 • Lezers

 • Adverteerders

reacties

reacties

reageer

poll